Demagog.cz

Ivan Bartoš
Ivan Bartoš
My se teď účastníme i sněmovní protikorupční skupiny, kde jsou zástupci všech stran, kde se ta legislativa diskutuje, aby tam byl konsensus. Tak tam se teď vyjednala takzvaná verze „Tři konsensuální", která skutečně umožní, aby když prostě probíhá vyšetřování typu „Já si beru kauzu Rath", tak by novináři ani nemohli psát o tom, že tato kauza probíhá. Interview ČT24, 30. října 2018

Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Odůvodnění

Na rozdíl od existence Oddělení boje s korupcí či Pracovní skupiny pro posouzení legislativy v otázkách protikorupčních opatření existenci tzv. Tři konsensuální verze nemůžeme prokázat.

Oddělení boje s korupcí je organizačním útvarem Úřadu vlády České republiky. Činnost tohoto oddělení musí být v souladu se Statutem a Jednacím řádem Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Rada byla zřízena usnesením vlády z 30. července 2017.

Ivan Bartoš zmiňuje Pracovní skupinu pro posouzení legislativy v otázkách protikorupčních opatření. Ta byla založena předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). Cílem této skupiny je formou diskuzních fór pro jak členy politických stran, neziskových organizací, tak i veřejnosti nalézt konsenzus při schvalování protikorupčních zákonů. Scházet by se měli zájemci o projednávání návrhů aktuálních zákonů zhruba jednou měsíčně a již prvního jednání, konaného 1. února 2018, se zúčastnili představitelé vícero politických stran.

O existenci zmiňované verze, jež by umožňovala například informační embargo, ve veřejném mediálním prostoru není zmínky.