Demagog.cz

Ivan Bartoš
Ivan Bartoš
Já jsem měl i takový projev v Poslanecké sněmovně (ohledně připomínání výročí 100 let od založení ČSR, pozn. Demagog.cz). Interview ČT24, 30. října 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Ivan Bartoš pronesl krátký projev ku příležitosti oslav stého výročí samostatné Československé republiky.

Poslanecká sněmovna se v pátek 26. října také věnovala připomínání si vzniku samostatného Československa. Výjimkou nebyl ani poslanec Bartoš. Ve svém krátkém projevu poukazoval na to, že oslavit je třeba nejen samotný akt založení státu, ale zejména i osoby spjaté s bojem za svobodu a demokracii. Zmiňuje, že historii netvoří jen velcí hrdinové, ale i každý jeden z nás v našem každodenním životě. Apeloval na nutnost vzájemné solidarity a tolerance, protože jen to zabrání nástupu diktátorů a oligarchů.