Demagog.cz

Jiří Pospíšil
Jiří Pospíšil
Ta dohoda má 600 stránek (...), my o ní budeme hlasovat na půdě Evropského parlamentu. Interview ČT24, 27. listopadu 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Evropský parlament má ohledně dohody o Brexitu hlasovat začátkem roku 2019.

O dohodě (.pdf, přesně 585 stran), která právně ošetřuje odchod Velké Británie z EU, se bude hlasovat začátkem roku 2019. Poté ji musí schválit Evropská rada. Dodejme, že Dohoda musí projít také britským parlamentem, který o ní bude hlasovat 11. prosince.

Podle Guye Verhofstadta, který zastupuje EU při jednáních o Brexitu, je stávající řešení „jediná a nejlepší dohoda, pokud bereme v potaz nepřekročitelné hranice britské vlády a zakládající principy EU: jednotu společného trhu, nedělitelnost čtyř svobod (vnitřního trhu, pozn. Demagog.cz) a autonomii rozhodování EU“.

Velká Británie má podle současných pravidel odejít z EU koncem března 2019.