Demagog.cz

Jan Lipavský
Jan Lipavský
Tak my jsme udělali ten velice vstřícný krok, že jsme přijali dvouleté přechodné období pro občany Velké Británie žijící a pracující na území České republiky. Tak a tento vstřícný krok je podmíněný tím, že se Velká Británie zachová stejně vstřícně k českým občanům žijícím a pracujícím ve Velké Británii. Interview ČT24, 26. února 2019

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Parlament schválil zákon, který v případě „tvrdého“ brexitu stanoví zvláštní režim pobytu pro občany Spojeného království v ČR až do konce roku 2020. Podmínky pro občany Spojeného království v ČR by měly být recipročně aplikovány i na občany ČR žijící ve Spojeném království.

Vláda již v lednu představila návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Záměrem zákona je podle důvodové zprávy (.pdf, str. 21) „připravit Českou republiku na stav, kdy na Spojené království bude po tzv. tvrdém brexitu pohlíženo z hlediska vnitrostátní právní úpravy jako na třetí zemi“.

Zákon upravuje režim pobytu občanů Spojeného království v České republice v případě, že by nebyla uzavřena dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie. V takovém případě by pro občany Spojeného království platil zvláštní režim dle tohoto zákona až do 31. prosince 2020, případně do uzavření smlouvy o podmínkách vystoupení (.pdf, str. 13).

Zvláštní podmínky pro občany Spojeného království žijící v České republice obsažené v zákoně jsou podmíněny recipročním zacházením s českými občany žijícími ve Spojeném království ze strany Spojeného království (.pdf, str. 17).

Vládní návrh zákona o úpravě některých vztahů byl Poslanecké sněmovně předložen 9. ledna 2019 a Sněmovna s tímto vyslovila souhlas napříč politickým spektrem hned v prvním čtení 23. ledna 2019. Senát návrh zákona schválil 27. února 2019. K poslednímu únoru 2019 návrh zákona čeká na podpis prezidenta republiky.

Pro úplnost dodejme, že poslanci Lipavskému uznáváme obrat „dvouleté přechodné období“, neboť z daných dvou let uběhla doposud pouze jedna dvanáctina.