Demagog.cz

Marek Benda
Marek Benda
Byl to ještě zákon (Ústava České republiky, pozn. Demagog.cz) schválený Českou národní radou. Interview ČT24, 1. srpna 2019

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Ústava byla schválena Českou národní radou. Dnem její účinnosti se z České národní rady stala Poslanecká sněmovna.

Ústava České republiky byla schválena 16. prosince 1992 Českou národní radou a nabyla účinnosti 1. ledna 1993. Všichni poslanci České národní rady se po nabytí účinnosti Ústavy stali poslanci Poslanecké sněmovny České republiky a nadále pokračovali ve výkonu svých mandátů až do prvních voleb do Poslanecké sněmovny ČR v roce 1996.