Demagog.cz

Marek Výborný
Marek Výborný
Ústava v článku, jestli se nepletu, 18 Ústavy jasně garantuje, že volební právo u nás je všeobecné, tajné, přímé a že je rovné. 20 minut Radiožurnálu, 14. listopadu 2019

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Ústava definuje volební právo tak, jak ho popsal Marek Výborný.

Článek 18 hovoří o volbách do Poslanecké sněmovny a Senátu a opravdu charakterizuje jednotlivé volební zásady tak, jak jsou popsány Markem Výborným. Je sice pravdou, že článek nemluví o tajném volebním právu (jak může z výroků plynout), nýbrž o tajném hlasování, tato skutečnost je však v celkové kontextu hodnocení nepodstatná.