Andrej Babiš
ANO

Andrej Babiš

Nyní je prostor pro vyjádření ČR a teprve poté nastane proces, kdy o tom EK může jednat. Opakuji, nejde o finální verdikt.
Právo, 4. prosince 2019

Tento výrok byl ověřen jako

zavádějící

Zkrácené odůvodnění

Po doručení českého překladu finální zprávy auditorů bude mít Česko dva měsíce na zaslání zprávy, jak plní obsažená doporučení z auditu, jehož závěry jsou konečné a Evropská komise je již nehodlá měnit. Česká republika však bude mít možnost vyjednat snížení finanční korekce.

Plné odůvodnění

Do České republiky dorazila finální zpráva (.pdf) auditorů Evropské komise v angličtině dne 29. listopadu 2019. Závaznou se ale stává až doručením českého překladu zprávy, které bude následovat. Podle vyjádření mluvčího Evropské komise bude mít Česko od toho dne dva měsíce na to, zaslat zprávu, jak plní obsažená doporučení. Nebude tak možné již audit rozporovat, ale pouze reagovat na jednotlivá doporučení. Po uplynutí dvouměsíční lhůty Evropská komise rozhodne o dalším postupu. Komise a Česká republika se poté mohou další měsíce dohadovat o částce, která by případně měla být stržena z české alokace do unijních fondů, nicméně rozhodnutí Komise o střetu zájmu premiéra Babiše je konečné a Komise svůj názor již nehodlá měnit.

Z kontextu rozhovoru vyplývá, že premiér Babiš nepovažuje auditní zprávu za finální vzhledem k tomu, že ji podle něj doposud Komise „neřešila“ a teprve „poté nastane proces, kdy o tom EK může jednat“. Naznačuje tak (nesprávně), že po doručení oficiálního překladu auditní zprávy bude následovat jednání mezi ČR a Komisí o samotném meritu zprávy. Výrok hodnotíme jako zavádějící vzhledem k tomu, že byť Česká republika bude mít možnost vyjednat snížení finanční korekce, zpráva jako taková je finální.

Výrok jsme zmínili