Mikuláš Peksa
Piráti

Mikuláš Peksa

Vlastně v tom návrhu i je ta přeshraniční uhlíková daň.
Události, komentáře, 11. prosince 2019

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Ve sdělení Evropské komise nazvaném The European Green Deal je opravdu zmíněn návrh mechanismu, který by do ceny zboží importovaného do EU promítl jeho uhlíkovou náročnost.

Plné odůvodnění

Evropská komise zveřejnila 11. prosince 2019 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem The European Green Deal (.pdf, str. 5). Zde se píše také o riziku zvýšení emisí uhlíku ve třetích státech, které může vznikat například přesunem průmyslové výroby mimo EU v důsledku přísnější regulace emisí v EU než v jiných zemích.

Tento stav by Evropská komise měla řešit návrhem mechanismu, který by zohlednil uhlíkovou stopu zboží importovaného do EU a promítl ji na jeho ceně. Takový mechanismus lze nazvat „přeshraniční uhlíkovou daní“ (ČT24, LN). Návrh hodlá Komise prosadit v případě, pokud zbytek světa nesrovná své ambice s klimatickými ambicemi Evropské unie. Dle přiloženého harmonogramu (.pdf, str. 2) má Komise v plánu tento návrh pro některá odvětví prosadit již v roce 2021. Tento rok však uvádí jako předběžný odhad.

Výrok jsme zmínili