Demagog.cz

Ivan Bartoš
Ivan Bartoš
Je ve volebním výboru (Lukáš Wagenknecht, pozn. Demagog.cz), který si ho zvolil sám. Ve volebním výboru je spousta lidí. Lidí z mediálního odboru, naši politici, krajští koordinátoři kampaní, a Lukáš Wagenknecht tam byl zvolen jako šéf, který se zabývá přípravou kampaně, jejím financováním a koordinací. Seznam Zprávy, 16. ledna 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Přípravu, financování a koordinaci volební kampaně Pirátské strany zajišťuje volební výbor. Jeho předsedou byl zvolen senátor Lukáš Wagenknecht a mezi další členy patří mimo jiné i zástupkyně mediálního odboru a krajští koordinátoři kampaní.

Celostátní volební tým Pirátské strany tvoří volební výbor a volební koordinátor. Fungování volebního výboru upravuje § 15c volebního řádu. Ve volebním výboru je v současné době 6 lidí a jeho předsedou je skutečně senátor Lukáš Wagenknecht. Do funkce byl členy volebního výboru jednomyslně zvolen na seznamovací schůzi konané dne 19. července 2019.

Mezi další členy patří Karolína Sadílková (zástupkyně mediálního odboru), Helena Vondráková (koordinátorka Libereckého kraje a zástupce odboru personálního), Petr Fojtík, Kamil Kubica a Aleš Krupa. Volebním koordinátorem je Pavel Štěpánek.

Mezi hlavní úkoly volebního výboru patří zejména schvalování celkové strategie a financování volební kampaně a koordinace volebního štábu. Výrok proto hodnotíme jako pravdivý.