Demagog.cz

Ivan Bartoš
Ivan Bartoš
I to celostátní fórum není delegátské, že by tam jeli nějací vybraní zástupci. Bylo tam na místě 700 lidí, ne všichni byli členové. Seznam Zprávy, 16. ledna 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Sjezdu Pirátů v Ostravě se měli možnost zúčastnit všichni členové strany. Na místě bylo okolo 700 lidí, z toho přibližně desetina byli novináři.

Ivan Bartoš odpovídá na otázku, zda je rád, že Pirát Jakub Michálek, na kterého v prosinci 2019 byly vzneseny kritické ohlasy uvnitř strany, nekandiduje na prvního místopředsedu strany. Ivan Bartoš ve výroku zkráceně popisuje stranický systém – členové Pirátů navrhnou své kandidáty a o nich se na celostátním sjezdu hlasuje, viz stanovy strany. Staronový předseda Bartoš pak správně upozorňuje, že celostátní sjezd strany není určen jen vybraným delegátům, ale všem straníkům (čl. 8 odst. 2 Stanov).

Volení místopředsedy se zúčastnilo celkem 653 Pirátů (jedná se o 63,4 % všech členů Pirátů) včetně těch, kteří hlasovali prostřednictvím internetu a nebyli na sjezdu přítomni. Na celostátním fóru se opravdu sešlo 700 lidí, registrováno bylo kromě členů také 70 novinářů a 40 dětí, je tedy pravdou, že ne všichni účastníci celostátního fóra byli členové.