Demagog.cz

Marian Jurečka
Marian Jurečka
Je zde také Ústavní soud, který může rozhodnout o tom, že například některé části volebního zákona nejsou v pořádku, jsou v rozporu s ústavou. Český rozhlas PLUS, 27. ledna 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Ústavní soud ze své pozice má právo zrušit zákon či ustanovení, které odporuje ústavnímu pořádku.

Ústavní soud je jako instituce zakotven přímo v Ústavě České republiky, konkrétně jej řeší články 83 – 89, kde se také vymezuje jeho působnost a kompetence. Článek 87 specifikuje, že Ústavní soud rozhoduje, mj. „o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem“.