Demagog.cz

Marian Jurečka
Marian Jurečka
Příjem na hlavu v té rodině, když je třeba čtyřčlenná, mají tam rodiče 2 děti, tak je zhruba 8 000 Kč příjem na hlavu, to je nižší, než je průměrný důchod v České republice. Český rozhlas PLUS, 27. ledna 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Průměrný důchod v ČR je k září roku 2019 roven 13 436 Kč. Uváděný hypotetický příjem na hlavu je pak skutečně nižší než výše průměrného důchodu.

Předseda lidovců Jurečka se ve svém výroku snaží dokázat, že výše příjmu členů čtyřčlenné rodiny v jedné domácnosti na hlavu může být teoreticky nižší než je velikost průměrného důchodu.

Dle údajů České správy sociálního zabezpečení byla výše průměrného důchodu na počátku 4. čtvrtletí roku 2019 rovna 13 436 Kč. Jurečkou uváděný příklad předpokládá teoretický příjem obou rodičů ve výši 16 000 Kč, což ve čtyřčlenné domácnosti o dvou rodičích a dvou dětech znamená příjem 8 000 Kč na hlavu.

Důchodce, který žije sám a který pobírá průměrný důchod, pak skutečně má větší příjem na hlavu než uváděná domácnost s dvěma dětmi.