Demagog.cz

Marian Jurečka
Marian Jurečka
Největším výrobcem elektrické energie je dneska Skupina ČEZ. Český rozhlas PLUS, 27. ledna 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

V roce 2018 vyprodukoval ČEZ téměř 72 % elektřiny vyrobené v ČR.

Roční zpráva o provozu energetické soustavy ČR 2018 (.pdf, str. 5) Energetického regulačního úřadu uvádí, že celková brutto výroba elektrické energie v ČR činila za tento rok 88 002 GWh. Údaj brutto znamená celkovou produkci elektřiny včetně té, kterou elektrárny spotřebují na svůj vlastní provoz (tamtéž, str. 3). Podle svých vlastních statistik vyrobila za rok 2018 Skupina ČEZ 63 081 GWh brutto elektrické energie.

V roce 2018 tak Skupina ČEZ vyprodukovala skoro 72 % elektřiny vyrobené v ČR. Obdobné procento elektřiny vyrobila i v předchozích letech (jednotlivé zprávy o provozu energetické soustavy jsou dostupné zde).