Jan Hamáček
SOCDEM

Jan Hamáček

Ten graf ukazuje vlastně, jaké jsou mezidenní nárůsty pozitivně testovaných v České republice. Každopádně se ukazuje, že ty mezidenní nárůsty klesají.
Otázky Václava Moravce, 22. března 2020

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Procentuální vyjádření počtu nově nakažených nemocí COVID-19 má skutečně již delší dobu klesající tendenci. Počet nově nakažených vyjádřený v absolutních číslech pak dosáhl svého vrcholu 19. března.

Plné odůvodnění

V České republice zatím stále přibývá počet osob nakažených koronavirem. Přibývá ale také počet provedených testů na nemoc COVID-19. Graf, který měli k dispozici v Otázkách Václava Moravce přímo od Ministerstva vnitra, ve svém výroku Jan Hamáček komentuje tak, že mezidenní nárůsty pozitivně testovaných u nás klesají (OVM, 34:46).

Graf Vývoje průměrného denního růstu, který měli v OVM k dispozici přímo od Ministerstva vnitra; Zdroj: ČT 24

K tomuto grafu uveďme, že jsme se pokoušeli ověřit jeho správnost, bohužel se nám ale nepodařilo přijít na metodu, podle které byly jednotlivé údaje vypočteny, resp. žádným z námi zkoušených postupů jsme se k uvedeným číslům nedopracovali.

Co se týče vývoje celkového počtu nakažených a mezidenních procentuálních nárůstů, ten je zachycen v následujícím grafu.

Zdroj: ČT 24

Pokud se pak podíváme na růst počtu nakažených v absolutních číslech, tj. kolik nakažených přibylo v jednotlivé dny, pak od 19. března, kdy počet nově nakažených dosáhl vrcholu, můžeme skutečně pozorovat, že i počet nově nakažených se procentuálně postupně snižuje.

Denní přehled počtu osob s nově prokázanou nákazou COVID-19; Zdroj: MZČR

Pro kontext uveďme, že k tématu se vyjádřil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v Událostech, komentářích (čas 1:12) z 23. března 2020. Podle něj je možné mluvit o zmírnění některých opatření až tehdy, když budou denní přírůstky nakažených klesat. Například k otevření menších obchodů je podle něj přijatelným denním nárůstem 10 %. To se však týká jen vnitřních opatření, ne uzavření hranic.

Výrok jsme zmínili