Karel Havlíček
ANO

Karel Havlíček

Po několika letech nejistoty má stát opět kontrolu nad lithiem na Cínovci. Těžba superstrategické suroviny bude v rukou společnosti ČEZ, která získává 51% ve společnosti Geomet. Splnili jsme tak slib, že do konce března bude kauza lithium vyřešena.
Twitter, 30. března 2020

Tento výrok byl ověřen jako

zavádějící

Zkrácené odůvodnění

Přesun 51 % společnosti Geomet s. r. o. podléhá schválení valné hromady European Metal Hodings Limited, která je dosavadním vlastníkem společnosti Geomet s. r. o. Valná hromada by se přitom měla sejít až v dubnu 2020.

Plné odůvodnění

Původně vlastnila společnost Geomet australská firma European Metal Holdings Limited (EMH). V listopadu roku 2019 získala společnost ČEZ opci, tedy přednostní právo na koupi, 51 % společnosti Geomet. Tento obchod dospěl do další fáze v březnu (.pdf, str. 1) 2020, kdy ČEZ podepsal smlouvu s EMH. Dodatkem této smlouvy sice získává ČEZ 51% podíl ve společnosti Geomet, ale tento dodatek musí schválit valná hromada EMH. Její zasedání by mělo probíhat v dubnu. Přesun 51 % společnosti Geomet pod ČEZ tedy stále není jistý.

Ministr Havlíček svým výrokem naznačuje, že tzv. kauza lithium je již vyřešena a že český stát má „kontrolu nad lithiem na Cínovci“. Zároveň však používá budoucí čas v souvislosti s přechodem těžby do rukou společnosti ČEZ a do tweetu vložil také odkaz na tiskovou zprávu MPO, která situaci ohledně převodu podílu společnosti Geomet, podmíněného souhlasem akcionářů EMH, správně popisuje. Právě kvůli dvojímu vyznění, které vytváří dojem, že stát již získal kontrolu nad těžbou lithia, výrok hodnotíme jako zavádějící.

Výrok jsme zmínili

Tweet #3 - Karel Havlíček

Twitter, 30. března 2020

„Po několika letech nejistoty má stát opět kontrolu nad lithiem na Cínovci. Těžba superstrategické suroviny bude v rukou společnosti ČEZ, která získává 51% ve společnosti Geomet. Splnili jsme tak slib, že do konce března bude kauza lithium vyřešena.“