Lubomír Metnar
ANO

Lubomír Metnar

(...) NÚKIB, který je také hlavním partnerem Národního centra kybernetických operací (NCKO), které je součástí Vojenského zpravodajství.
Idnes.cz, 30. března 2020

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Dle strategie kybernetické obrany ČR je pro Národní centrum kybernetických operací, které je součástí Vojenského zpravodajství, spolupráce s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) zásadní.

Plné odůvodnění

Národní centrum kybernetických operací (NCKO) je součást Vojenského zpravodajství. Jeho úkolem je vytvoření účinného systému obrany v kybernetickém prostoru, zastavení kybernetických útoků a zabezpečení ochrany obyvatelstva a infrastruktury.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je pak ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany. 


Strategie kybernetické obrany ČR pro roky 2018–2022 (str. 12) počítá s účastí NCKO na tvorbě systému spolupráce organizací podílejících se na zajišťování kybernetické bezpečnosti ČR. Zásadní je mimo jiné kooperace NCKO s NÚKIB. 

Výrok jsme zmínili