Alena Schillerová
ANO

Alena Schillerová

Navrhla jsem to jako balíček, tedy zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, zrušení odpočtu úroků z úvěrů a prodloužení časového testu pro osvobození daně z příjmu z pěti na deset let.
Deník, 13. července 2020

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Návrh zákona, který prošel třetím čtením, vskutku obsahuje jak zrušení daně z nemovitosti, zrušení odpočtu úroků z úvěrů, tak i prodloužení lhůty z 5 na 10 let. Druhý bod ovšem prošel změnou v pozměňovacím návrhu.

Plné odůvodnění

Dne 8. července 2020 proběhlo třetí čtení návrhu zákona, který má mimo jiné zrušit daň z nabytí nemovitých věcí. Ačkoliv zákon počítal se zrušením (.pdf, str. 12) odpočtu úroků z úvěrů poskytnutých pro bytovou potřebu, kvůli pozměňovacímu návrhu je odpočet úroků stále možný – ovšem v pozměněné podobě. Navrhuje se (.pdf, str. 11, bod 2.2.1) také „v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí (…) prodloužení lhůty pro tzv. časový test u příjmů z prodeje těch nemovitých věcí, které byly pořízeny z jiného důvodu než pro potřebu vlastního bydlení, ze stávajících 5 na 10 let“.

Tento návrh byl Poslaneckou sněmovnou následně jednomyslně schválen. Ze 192 přítomných poslanců bylo 187 pro a nikdo proti.

Výrok jsme zmínili