Alena Schillerová
ANO

Alena Schillerová

Aspoň se ta částka ročního odpočtu ze základu daní snížila z 300 na 150 tisíc.
Deník, 13. července 2020

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Pozměňovací návrh opozičního poslance Vojtěcha Munzara (ODS), který v rámci hlasování o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, ponechal možnost odpočtu úroků z úvěrů na bydlení, avšak hranice maximálního odpočtu se snížila z 300 tisíc Kč ročně na 150 tisíc Kč.

Plné odůvodnění

Sněmovnou byl 8. července odhlasován ve 3. čtení vládní návrh zákona na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Vládní verze (.pdf, str. 4, 10) obsahovala, spolu se zrušením daně, částečnou kompenzaci ušlých příjmů v podobě zrušení odpočtů u hypoték. Důvodová zpráva (.pdf, str. 14, 15) tuto kompenzaci vyčíslila v rozsahu od 0,4 do 1,2 mld. Kč ročně, zatímco ušlý příjem státního rozpočtu zrušením daně z nabytí nemovitých věcí odhaduje na 11–14 mld. Kč ročně. Ve výroku zmíněným „odpočtem“ se rozumí možnost odečíst úroky z úvěrů na bydlení od základu daně z příjmu, viz § 15 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Při hlasování ve Sněmovně  překvapivě těsně prošel pozměňovací návrh opozičního poslance Vojtěcha Munzara (ODS), který možnost odpočtu u hypoték ponechává. Maximální hranici odpočtu ze základu daně ale snižuje na polovinu z 300 tisíc Kč na 150 tisíc Kč (znění schválené Sněmovnou: .docx, str. 6 ,bod 8).

Výrok jsme zmínili