Mikuláš Peksa
Piráti

Mikuláš Peksa

Dobrá zpráva – Evropská rada se konečně na něčem dokázala shodnout. Špatná zpráva – v porovnání s návrhem Komise z května je rozpočet na výzkum ponížený o 14 miliard €. Pěkně prosím, škrtat na výzkumu není šetřivé, ale prostě hloupé.
Twitter, 21. července 2020
Evropská unie,

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Zkrácené odůvodnění

Evropská rada se 21. července dohodla na snížení rozpočtu na vědu a výzkum proti původnímu plánu o 25,17 mld. eur v kapitole Výzkum. K dalším škrtům pak došlo v kapitolách Evropského obranného fondu či Evropského kosmického programu.

Plné odůvodnění

2. května 2020 vydala Evropská komise návrh (.pdf) víceletého finančního rámce Evropské unie na období 2021–2027. Předpokládáme, že Mikuláš Peksa má na mysli právě kapitolu „Výzkum a inovace“, která má tři složky: Horizont Evropa s rozpočtem 97,6 mld. eur (str. 5), Euratom, na který jde 2,4 mld. eur (str. 5), a projekt Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER), kam směřuje 6,07 mld. eur (str. 7).

Mezi 17.–21. červencem letošního roku došlo k jednání lídrů EU, během nějž byla přijata dohoda (.pdf) na víceletém finančním rámci a evropském programu Next Generation EU. Oproti původnímu návrhu došlo k poklesu množství financí, které mají směřovat na podporu výzkumu a inovací z víceletého finančního rámce. Program Horizont byl snížen na 75,9 mld. eur a ITER na 5 mld. eur (str. 18). Daný dokument se nezmiňuje o rozpočtu Euratomu.

Původní květnový návrh obsahuje i položku věnující se vědě a výzkumu v rámci Evropského obranného fondu (Next Generation, .pdf, str. 76) ve výši 4,1 miliardy eur. Celkový rozpočet fondu byl zmenšen z původních 13 na 5 mld. eur (.pdf, str. 5), jak byl ale umenšen rozpočet na výzkum v rámci tohoto fondu není jasné. Teoreticky by se pak do oblasti výzkumu dal zařadit i Evropský kosmický program, jehož rozpočet byl z původních 16 mld. eur (.pdf, str. 27) zkrácen na 13,2 mld. eur (.pdf, str. 18).

Pokud bychom tedy brali v potaz pouze změny v kapitole víceletého finančního rámce týkající se výzkumu a inovací, pak zjistíme, že rozpočet na výzkum byl snížen o 25,17 mld. eur. Snížení rozpočtu na výzkum se pak velmi pravděpodobně dotklo i Evropského obranného fondu a o 2,8 miliardy byl zkrácen rozpočet kosmického programu.

Součástí hodnocení tweetu není, zdali jde o dobrou zprávu, či nikoliv, stejně tak nehodnotíme názor, že škrtání na výzkumu je hloupé.

 

Dobrá zpráva - Evropská rada se konečně na něčem dokázala shodnout. 

Špatná zpráva - v porovnání s návrhem Komise z května je rozpočet na výzkum ponížený o 14 miliard €.

Pěkně prosím, škrtat na výzkumu není šetřivé, ale prostě hloupé.

— Mikuláš Peksa (@vonpecka) July 21, 2020

Výrok jsme zmínili

Mikuláš Peksa
Nepravda

Tweet - Mikuláš Peksa

Twitter, 21. července 2020

„Dobrá zpráva – Evropská rada se konečně na něčem dokázala shodnout. Špatná zpráva – v porovnání s návrhem Komise z května je rozpočet na výzkum ponížený o 14 miliard €. Pěkně prosím, škrtat na výzkumu není šetřivé, ale prostě hloupé.“