Tomáš Martínek
Piráti

Tomáš Martínek

K argumentu ČSSD ohledně navýšení důchodů kvůli jinému spotřebnímu koši důchodců je nutné podotknout, že již samotný valorizační mechanismus s tím počítá a využívá pro výpočet koeficient inflace domácností důchodců (nyní 3,8 %), pokud je vyšší než inflace všech domácností (3,3 %).
Twitter, 24. srpna 2020
Sociální politika,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Jiným spotřebním košem důchodců argumentoval např. Jan Hamáček. Pro výpočet růstu cen se dle zákona použije buď index spotřebitelských cen všech domácností, nebo index spotřebitelských cen domácností důchodců – a to ten, který je vyšší. Správná jsou i uváděná čísla inflace.

Plné odůvodnění

Na začátku srpna se začaly v médiích objevovat zmínky o tom, že vládní strany debatují o zvýšení důchodů nad rámec zákonné valorizace. V rozhovoru pro CNN Prima News pak Jan Hamáček (ČSSD) k tomuto navýšení uvedl: „Pomohli jsme úplně všem, ale pro důchodce žádná speciální pomoc nebyla. Seniorský spotřební koš je trošku jiný. Hodně zdražují potraviny, takže tou krizí jsou senioři postiženi víc. Valorizovat jen o inflaci nestačí.“

Každoroční nárůst důchodů probíhá podle valorizačního mechanismu, který je dán zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Dle tohoto zákona se vyplácené důchody „zvyšují v závislosti na růstu indexu spotřebitelských cen (…) a na růstu mezd“ (§ 67 odst. 1), a to v lednu (odst. 2). Období, v němž se zjišťuje růst indexu spotřebitelských cen, pak v pravidelném termínu končí červnem (odst. 4). Pro valorizaci důchodů, která proběhne v lednu 2021, jsou tedy zásadní data za červen 2020.

Pro ověření tohoto výroku je důležitý především § 67 odst. 6. Podle něj se totiž výpočet růstu indexu spotřebitelských cen „provádí z originálních bazických úhrnných indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti celkem a z originálních bazických indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti důchodců zjištěných Českým statistickým úřadem, přičemž se použije ten růst cen, který je vyšší.

Dle dat Českého statistického úřadu z června 2020 vzrostl index spotřebitelských cen všech domácností meziročně3,3 % (.pdf, str. 1, úhrn b v červnu 2020). V případě domácností důchodců tento nárůst činil 3,8 % (.pdf, str. 1, úhrn b v červnu 2020). Tato čísla se tedy shodují s daty, která ve svém tweetu uvádí Tomáš Martínek, a výrok proto hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Tomáš Martínek
Pravda

Tweet - Tomáš Martínek

Twitter, 24. srpna 2020

„K argumentu ČSSD ohledně navýšení důchodů kvůli jinému spotřebnímu koši důchodců je nutné podotknout, že již samotný valorizační mechanismus s tím počítá a využívá pro výpočet koeficient inflace domácností důchodců (nyní 3,8 %), pokud je vyšší než inflace všech domácností (3,3 %).“