Demagog.cz

Michael Žantovský
Michael Žantovský
Svobodný přístup k informacím, což je tématika, kterou jsem se zabýval i v prvním období, když jsem byl v Senátu, a tehdy se mi společně s Oldřichem Kužílkem podařilo prosadit zákon o svobodném přístupu k informacím, který dodnes platí. Pro a proti, 5. října 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Předkladatelem zákona o svobodném přístupu k informacím byl Michael Žantovský se skupinou senátorů. Zákon s několika novelami platí dodnes.

Zákon o svobodném přístupu k informacím předložil v Senátu v roce 1998 Michael Žantovský spolu se senátory Petrem Pithartem, Vladimírem Zemanem, Zděnkem Babkou a Josefem Jařabem. Senát se za tento návrh postavil a předložil jej Poslanecké sněmovně, kde na jednání zastupoval Senát právě Michael Žantovský.

Spoluautorem zákona byl také Oldřich Kužílek, zakladatel projektu Otevřete.cz zabývající se dostupností úředních informací a ochranou osobních údajů.

Zákon je stále platný, ale byl již několikrát novelizován. Diskutovanou novelou se stala úprava předložená Ministerstvem vnitra v roce 2019. Oldřich Kužílek si na úpravu zákona stěžoval. Návrh obsahoval i bod, podle kterého by úřad při obdrženém požadavku na rozsáhlejší nebo náročnější  vyhledávání informací vyžadující finanční náklady mohl požádat o zálohu do výše 2 000 Kč.  Do konečného znění se však žádný limit pro zálohu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací nedostal.