Václav Láska
SEN 21

Václav Láska

Senátor 21 (SEN 21 )

0
0
Bez tématu 13 výroků
Pravda 12 výroků
Nepravda 0 výroků
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 1 výrok
Rok 2020 8 výroků
Rok 2014 5 výroků

Václav Láska

Jsou to stejné strany, které mě podpořily i před 6 lety.
Pro a proti, 5. října 2020
Pravda
V senátních volbách v roce 2014 za kandidaturou Václava Lásky stála Strana zelených, KDU-ČSL a Česká pirátská strana. V letošních volbách o šest let později kandiduje Václav Láska za hnutí Senátor 21 s podporou Zelených, KDU-ČSL, Pirátů a Liberálně ekologické strany.

V roce 2014 kandidoval Václav Láska do Senátu v doplňujících volbách, které se konaly ve dnech 10. a 11. října (první kolo) a 17. a 18. října (druhé kolo). Do těchto voleb byl nynější senátor Láska zvolen za Stranu zelených a KDU-ČSL, dále ho podporovala Česká pirátská strana. Václav Láska pak zvítězil ve druhém kole voleb ziskem 65 % hlasů (v prvním kole získal 30 %). 

V roce 2020 obhajuje Václav Láska post senátora za hnutí Senátor 21 s podporou Strany zelených, KDU-ČSL, České pirátské strany a Liberálně ekologické strany (LES). Do druhého kola letošních voleb pak postoupil s 37,4 % hlasů.  

Je tedy pravdou, že Václava Lásku podporují ty stejné strany jako před 6 lety (Zelení, KDU-ČSL a Piráti), ke kterým přibyla ještě LES.

Václav Láska

Já jsem žádal o podporu zejména hnutí STAN a TOP 09 a to na základě toho, že těch 6 let práce máme hodně podobné hlasování se senátním klubem, kde jsou jak senátoři za TOP, tak za STAN.
Pro a proti, 5. října 2020
Pravda
Ve většině hlasování se Václav Láska skutečně shodoval s Klubem Starostů a nezávislých. Případné rozdíly v hlasování byly pak zapříčiněny převážně nejednotností v hlasování právě v rámci senátorského klubu STAN.

Václav Láska podle informací serveru Aktuálně.cz skutečně oslovil STAN a TOP 09 s žádostí o podporu před letošními senátními volbami. Pro Aktuálně.cz v červnu 2020 uvedl: „Před necelým rokem jsem obě strany oslovil a oznámil jsem jim, že budu místo v Senátu obhajovat a jestli by nemělo smysl jednat o mé podpoře, obě mi obratem SMS zprávou sdělily, že není o čem jednat, protože plánují postavit vlastního kandidáta.“ Obě strany nakonec, společně s ODS, opravdu namísto Václava Lásky podpořily jeho protikandidáta Michaela Žantovského.

Při porovnávání volebního období senátu od roku 2018 do roku 2020 jsme vycházeli z analýzy serveru iRozhlas.cz. v této analýze je započítáno 589 hlasování, poskytuje tedy obsáhlý vzorek. Při pohledu na graf všech hlasování je vidět, že senátor Láska se skutečně pohybuje v blízkosti senátního klubu STAN. Při porovnání nejtěsnějších 50 hlasování, která zachycuje graf ze stejné analýzy, nicméně dochází k rozdílu v hlasování mezi Václavem Láskou a Klubem Starostů a nezávislých. Tento fakt je ovšem zapříčiněn hlavně nejednotností v hlasování samotného Klubu STAN, jak je vidět právě v grafu

Následující graf zobrazuje již zmíněnou „blízkost“ hlasování jednotlivých senátních klubů a jejich členů.

Zdroj: iRozhlas.cz

O hlasování ve zbylých letech (tedy 2014–2018) jsme psali v článku o hodnotovém těžišti Senátu. Klíčová pro roky 2014 až 2018 jsou konkrétně data think-tanku Liberální institut týkající se právě oblastí, která jsou pro Liberální institut klíčová (např. svoboda jednotlivce, volný trh, mír aj.). Z těchto dat pak Demagog.cz složil graf, kde nejvýše s nejvyšším skórem jsou politici, kteří jsou podle Liberálního institutu nejliberálnější a na druhém konci se skórem nejnižším politici nejméně liberální.

V tomto grafu se senátor Láska nachází cca uprostřed s -25 body (průměr je -13 bodů). Při porovnání se senátory Klubu STAN zjistíme, že většina se jich nachází „nad“ Václavem Láskou. Předseda Klubu Starostů a nezávislých Petr Holeček se průměru přibližuje více s -9 body, Tomáš Czernin má 0 bodů, Jan Horník 6 bodů, Václav Chaloupek 9 bodů, Jiří Růžička -27 bodů, Leopold Sulovský 19 bodů či Jiří Vosecký 17 bodů. Tito senátoři klubu obsazovali tedy místa relativně blízká Václavu Láskovi. Jiní senátoři Klubu Starostů a nezávislých se umístili dále od senátora Lásky, a to jak výše (Michael Canov 27 bodů, Zbyněk Linhart 25 bodů, Jan Sobotka 33 bodů), tak níže (Alena Dernerová -55 bodů).

Můžeme tedy pozorovat, že hlasování Václava Lásky a senátorů Klubu Starostů a nezávislých je většinou relativně blízké a podobné. Případné rozdílnosti v hlasování jsou pak zapříčiněny převážně nejednotností v hlasování v rámci Klubu STAN (graf těsných hlasování v analýze serveru iRozhlas).

Václav Láska

Na počty to máme 4 na 5. Na politické preference je to také nějak stejně.
Pro a proti, 5. října 2020
Pravda
Michaela Žantovského podporují čtyři politická uskupení. Senátora Václava Lásku podporuje pět politických uskupení včetně hnutí Senátor 21, za které kandiduje. Preference voličů, odvozené z výsledků prvního kola, pak ukazují, že se jedná o vyrovnaný duel.

Politik, autor a ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský kandiduje do Senátu v Praze ve volebním obvodu 21 se čtyřmi politickými subjekty – za koalici ODS, TOP 09 a STAN s podporou SNK-ED.

Bývalý vyšetřovatel protikorupční policie a stávající senátor Václav Láska kandiduje za hnutí Senátor 21 a za podpory Pirátů, lidovců, Zelených a Liberálně ekologické strany. Celkem jej tedy podpoří 5 politických subjektů.

Vzhledem k tomu, že se nám v tomto směru nepodařilo dohledat žádný volební průzkum pro druhé kolo senátních voleb, lze vyrovnanost preferencí voličů odvozovat pouze z výsledků prvního kola. V něm získal Michael Žantovský 15 929 hlasů (39,63 %), Václav Láska pak 15 047 hlasů (37,44 %), což jsou velmi podobné výsledky.

Václav Láska

Já jsem předseda hnutí (SEN 21 – pozn. Demagog.cz), stál jsem jako zakladatel.
Pro a proti, 5. října 2020
Pravda
Hnutí Senátor 21 skutečně zakládal senátor Láska, a to v prosinci roku 2017. Do postu předsedy byl následně zvolen na sněmu hnutí v lednu 2018. Hnutí má i senátní klub: Klub pro liberální demokracii – SENÁTOR 21, který má 6 členů a jehož je Václav Láska také předsedou.

Do Senátu byl Václav Láska zvolen v říjnu roku 2014 ziskem 65 % hlasů v druhém kole. Stála za ním KDU-ČSL, Strana ZelenýchČeská pirátská strana. 19. prosince 2017 pak opravdu senátor Láska založil hnutí Senátor 21, které se, jeho slovy, „bude věnovat výhradně Senátu“. Do pozice předsedy hnutí Senátor 21 byl Václav Láska zvolen (.pdf) na sněmu 24. ledna 2018, místopředsedkyní byla zvolena Monika Shaw Salajová. Jednalo se o vůbec první sněm hnutí svolaný přípravným výborem.

V Senátu má pak hnutí SEN21 Klub pro liberální demokracii - SENÁTOR 21, jehož předsedou je Václav Láska a místopředsedou Ladislav Kos. Dalšími členy jsou Tomáš Goláň, Petr Orel, Přemysl Rabas a Lukáš Wagenkneht. 

Z kandidátů, které SEN21 v říjnových volbách 2020 podporoval, v prvním kole uspěli Anna Šabatová, Jan Holásek, Václav HamplVáclav Láska

Václav Láska

Ve volební kalkulačce máme mezi sebou nějakých 10–12 procentních bodů rozdílu v názorech.
Pro a proti, 5. října 2020
Pravda
Z celkových 42 otázek v rámci Volební kalkulačky odpověděli oba kandidáti pouze ano či ne na 23 otázek. Z toho třikrát odpověděli odlišně, míra jejich neshody je tedy přibližně 13 %.

Na webu Volební kalkulačka je možné zjistit názorovou shodu s kandidáty do Senátu. Pokud se podíváme na jednotlivé odpovědi, oba kandidáti na senátora v obvodu Praha 5 odpověděli shodně na 27 ze 42 otázek (64 %, míra neshody je tedy 36 %). Pokud budeme brát v úvahu pouze ty otázky, na které kandidáti odpověděli jeden ano a druhý ne, tedy ty otázky, ve kterých mezi nimi panuje jasná neshoda, dostaneme se ke 3 otázkám z celkových 42, tedy přibližně 7 %.

Pokud bychom však odstranili otázky, u nichž shodu či neshodu nelze určit, tedy otázek, na které alespoň jeden z kandidátů odpověděl nevím/nemám jednoznačný názor, toto procento vzroste. Z 23 otázek, na které oba kandidáti odpověděli ano či ne, se u 3 otázek, tedy 13 % z nich názorově rozchází. Vzhledem k malé odchylce v rámci naší 10% tolerance pak můžeme dát Václavu Láskovi za pravdu.

Kandidáti se neshodují v otázce pokut dle příjmů řidiče, státní podpory Dukovan a většího snížení emisí skleníkových plynů.

Václav Láska

Funguju tam jako ombudsman (v obvodu, pozn. Demagog.cz), jako zástupce, poskytuju bezplatně právní poradenství.
Pro a proti, 5. října 2020
Pravda
Senátor Láska provozuje na svých stránkách bezplatnou první poradnu pro lidi, kteří mají problémy s úřady. Sám udává, že v rámci této činnosti nemůže konzultovat věci soukromoprávního charakteru. S určitou mírou nadsázky lze jeho činnost označit jako výkon práce ombudsmana.

Václav Láska na svých webových stránkách tvrdí, že občanům Prahy 5 a 13 poskytuje bezplatné právní poradenství. V rámci poradenství nekonzultuje soukromoprávní záležitosti, jako je např. exekuce či rodinné a sousedské spory.

Zákon o Veřejném ochránci práv (zákon č. 349/1999 Sb.) uvádí, že Veřejný ochránce práv „působí k ochraně osob před jednáním úřadů“ v případě, že je jednání úřadů v rozporu právem, s demokratickými principy nebo dobrou správou (§ 1 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv).

Působnost Veřejného ochránce práv „se vztahuje na ministerstva a jiné správní úřady s působností pro celé území státu“. Ombudsman rovněž chrání občany před diskriminací ze strany úřadů.

Právní poradna Václava Lásky napomáhá občanům, kteří mají problém s úřady, např. když úřady s občany nekomunikují či jim nesdělují informace. Činnost, kterou Václav Láska ve svém obvodu vykonává, je tak obdobná činnosti Veřejného ochránce práv. S určitou mírou nadsázky lze tedy říct, že Láska působí jako místní ombudsman, a výrok tak hodnotíme jako pravdivý.

Je ovšem nutné zmínit, že městská část Praha 5 ke dni 1. června 2020 obnovila funkci ombudsmana. Jeho funkcí má být zprostředkování komunikace mezi občany a úřady. Ombudsmanem byl jmenován Jiří Vejmelka.

Václav Láska

Ze včerejška, v době, kdy jsme na tom finančně špatně, tak vláda schválí zahájení projektu, který je největším ekonomickým nesmyslem v dějinách země, a to je projekt kanálu Dunaj – Odra – Labe.
Pro a proti, 5. října 2020
Pravda
Vláda schválila zahájení projektu Dunaj – Ondra – Labe. První etapa by měla stát 15 miliard korun. Zatím se projekt zaměřuje na propojení Odry s Dunajem.

Ověřovaný text lze rozdělit na dva výroky. Prvním je, zdali vláda schválila zahájení projektu Dunaj – Ondra – Labe. Druhý výrok se týká hodnocení projektu co do jeho smysluplnosti. Z kontextu výroku plyne, že takovéto hodnocení je v první řadě názorem senátora Lásky a pro jeho subjektivnost ho ověřovat nebudeme. V posledních dvou odstavcích nicméně poukazujeme na to, že senátor Láska není jediný, kdo se vyjadřuje vůči tomuto projektu negativně.

Byť je tvrzení o tom, že „jsme na tom finančně špatně“ poměrně subjektivní, pokud jej považujeme za odkaz k rekordnímu schodku státních financí, lze jej označit za pravdivé.

Projekt označovaný jako Dunaj – Odra – Labe je projekt mezinárodní vodní cesty, která by měla spojit tyto tři zmíněné řeky. Pro kontext je ještě nutné dodat, že hlavním podporovatelem takového projektu je prezident Zeman, který ho měl dokonce označit podle Deník.cz na česko-rakouském obchodním fóru jako jeho sen. 

Vláda skutečně schválila zahájení projektu Dunaj – Odra – Labe. Dne 5. října 2020 v dopoledních hodinách o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Havlíček, ale i ČTK a server Idnes.cz. První část zahájeného projektu by měla stát 15 miliard korun, dále ČTK uvádí: „Stát se při analýze projektu zaměřuje především na propojení Dunaje s Odrou, Labe zůstává v rezervě. Stavba koridoru by mohla začít po roce 2030“.

Dodejme, že projekt je kritizován jak opozicí, tak mezi ekology. Například Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) se vyjádřila, že stavba má: „Stejný ekonomický smysl jako kolonizace Marsu Českou republikou.“ ODS na twitterovém účtu komentovala takovéto rozhodnutí jako snahu zavděčit se Miloši Zemanovi, který stavbu dlouhodobě prosazuje. Podobně se vyjádřil i pirátský europoslanec Peksa, který označuje tento projekt kromě ekologického a finančního nesmyslu jako „blouznivé přání prezidenta Zemana“.

Ekologický server Ekolist.cz označuje projekt jako „kontroverzní, ekonomicky nevýhodný a ekologicky katastrofální“ a podotýkají, že studie proveditelnosti je podle Českého svazu ochránců přírody ale i dlouhé řady dalších odborníků účelové vytvořená, neobjektivní a zcela nedostatečná. 

Eliška Vejchodská z Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku uvedla, že studie neodpovídá evropským měřítkům. Obsahuje prý dvojí započtení přínosů – například z výroby a prodeje plavidel. "Projekt by měl být zamítnut," dodala. Česká televize shrnula rozhovor s ekonomem Lukášem Kovandou takto: „Vodní kanál (sic) Dunaj – Odra – Labe je podle ekonoma Lukáše Kovandy projektem 20. století, který neodpovídá současným potřebám přepravy“.

 

Václav Láska

Cestu na Tchaj-wan jsem podporoval.
Pro a proti, 5. října 2020
Pravda
Václav Láska jménem senátorského klubu podpořil Vystrčilovu cestu na Tchaj-wan tím, že se postavil proti čínským výhružkám. Na svých sociálních sítích také prezentoval podporu Vystrčilově cestě.

Na půdě Senátu je znatelná Láskova podpora Miloši Vystrčilovi například ze stenozáznamu z 23. schůze z května 2020, v němž Václav Láska vyjadřuje podporu činů předsedy Senátu Miloše Vystrčila:

„… já bych chtěl nejdříve z pozice předsedy našeho klubu zopakovat, že náš klub vyslovuje velkou podporu a důvěru v jednání předsedy Senátu a to jak tu situaci, velmi složitou situaci, řeší.“

Tento projev se vztahoval k výhružkám čínské ambasády, která kritizovala plánovanou cestou předsedy Senátu. Senát poté ve svém usnesení odsoudil reakci čínské strany na Vystrčilovu cestu na Tchaj-wan. V jednom z dalších bodů tohoto usnesení bylo i vyjádření podpory, „aby právě v tomto kontextu to byl předseda Senátu PČR, kdo v doprovodu podnikatelské delegace navštíví Tchaj-wan.“ Václav Láska hlasoval pro schválení. Zahraniční výbor Senátu vydal toto usnesení už 11. března 2020, avšak k projednání na plénu došlo právě až 20. května.

Z úst Václava Lásky dále zazněla podpora Miloše Vystrčila a jeho cesty na Tchaj-wan například na tiskové konferenci konané 11. srpna 2020 při příležitosti představení senátorských kandidátů, dle svých tehdejších slov Láska Vystrčilovu cestu plně podporuje (čas 27:00). Na sklonku léta 29. srpna 2020 předseda Senátu Miloš Vystrčil odletěl na Tchaj-wan (v delegaci byl mimo jiné přítomen Tomáš Goláň, který je rovněž členem senátorského klubu SEN 21).

I na svých sociálních sítích se Václav Láska vyjadřuje, že podporu tchaj-wanské cesty akcentuje. 

Václav Láska

Já jsem tím trošku reagoval i na osobní zkušenosti, které mám třeba z práce v dopravním podniku, kde se na tom dopravním podniku přiživovali jak tehdejší pražští politici ODS, tak pražští politici české sociální demokracie.
ČT24, 13. října 2014
Neověřitelné

Václav Láska opravdu upozorňoval na podezřelé vyvádění prostředků z Dopravního podniku hl. m. Prahy. Ten si jej najal v roce 2012. " Výsledkem mé právní analýzy byl jednoznačný závěr, že v dopravním podniku v letech 2007–2011 působila organizovaná zločinecká struktura," uvedl Láska na základě analýzy stovek smluv DPP. Ročně podle něj byly vyváděny miliardy korun údajně skrze právnickou kancelář Šachta & Partners (dnes MSB Legal). Za tato vyjádření advokátní komora požadovala po Láskovi pokutu 200 tisíc korun. Pokuta byla v červnu zrušena.

V souvislosti s kauzou pak byl v únoru letošního roku zadržen Ivo Rittig a další tři osoby za podezření z praní špinavých peněz.

Vzhledem ke stále probíhajícímu šetření ovšem není možné ověřit, zda do údajných machinací byli zapleteni také politici ODS či ČSSD. Výrok je proto neověřitelný.

Václav Láska

Já jsem opravdu ten boj s kmotry měl jako prioritní téma v 1. kole a chtěl jsem ho použít i v druhém, proto jsem zvažoval heslo "Láska vs. kmotři", pan Žáček se ozval, že se ho to osobně dotýká, a že to vnímá tak, že já ho označuju za kmotra (...), i proto jsem to heslo změnil.
ČT24, 13. října 2014
Pravda

Tento výrok hodnotíme jako pravdivý, jelikož boj s kmotry a korupcí byl jedním z volebních hesel Václava Lásky. Heslo "Láska vs. kmotři" bylo pak použito i jako téma pro druhé kolo senátních voleb, avšak po reakci jeho protikandidáta Pavla Žáčka bylo staženo a nahrazeno heslem "Láska pro spravedlnost".