Václav Láska
SEN 21

Václav Láska

Ve volební kalkulačce máme mezi sebou nějakých 10–12 procentních bodů rozdílu v názorech.
Pro a proti, 5. října 2020

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Z celkových 42 otázek v rámci Volební kalkulačky odpověděli oba kandidáti pouze ano či ne na 23 otázek. Z toho třikrát odpověděli odlišně, míra jejich neshody je tedy přibližně 13 %.

Plné odůvodnění

Na webu Volební kalkulačka je možné zjistit názorovou shodu s kandidáty do Senátu. Pokud se podíváme na jednotlivé odpovědi, oba kandidáti na senátora v obvodu Praha 5 odpověděli shodně na 27 ze 42 otázek (64 %, míra neshody je tedy 36 %). Pokud budeme brát v úvahu pouze ty otázky, na které kandidáti odpověděli jeden ano a druhý ne, tedy ty otázky, ve kterých mezi nimi panuje jasná neshoda, dostaneme se ke 3 otázkám z celkových 42, tedy přibližně 7 %.

Pokud bychom však odstranili otázky, u nichž shodu či neshodu nelze určit, tedy otázek, na které alespoň jeden z kandidátů odpověděl nevím/nemám jednoznačný názor, toto procento vzroste. Z 23 otázek, na které oba kandidáti odpověděli ano či ne, se u 3 otázek, tedy 13 % z nich názorově rozchází. Vzhledem k malé odchylce v rámci naší 10% tolerance pak můžeme dát Václavu Láskovi za pravdu.

Kandidáti se neshodují v otázce pokut dle příjmů řidiče, státní podpory Dukovan a většího snížení emisí skleníkových plynů.

Výrok jsme zmínili