Václav Láska
SEN 21

Václav Láska

Funguju tam jako ombudsman (v obvodu, pozn. Demagog.cz), jako zástupce, poskytuju bezplatně právní poradenství.
Pro a proti, 5. října 2020

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Senátor Láska provozuje na svých stránkách bezplatnou první poradnu pro lidi, kteří mají problémy s úřady. Sám udává, že v rámci této činnosti nemůže konzultovat věci soukromoprávního charakteru. S určitou mírou nadsázky lze jeho činnost označit jako výkon práce ombudsmana.

Plné odůvodnění

Václav Láska na svých webových stránkách tvrdí, že občanům Prahy 5 a 13 poskytuje bezplatné právní poradenství. V rámci poradenství nekonzultuje soukromoprávní záležitosti, jako je např. exekuce či rodinné a sousedské spory.

Zákon o Veřejném ochránci práv (zákon č. 349/1999 Sb.) uvádí, že Veřejný ochránce práv „působí k ochraně osob před jednáním úřadů“ v případě, že je jednání úřadů v rozporu právem, s demokratickými principy nebo dobrou správou (§ 1 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv).

Působnost Veřejného ochránce práv „se vztahuje na ministerstva a jiné správní úřady s působností pro celé území státu“. Ombudsman rovněž chrání občany před diskriminací ze strany úřadů.

Právní poradna Václava Lásky napomáhá občanům, kteří mají problém s úřady, např. když úřady s občany nekomunikují či jim nesdělují informace. Činnost, kterou Václav Láska ve svém obvodu vykonává, je tak obdobná činnosti Veřejného ochránce práv. S určitou mírou nadsázky lze tedy říct, že Láska působí jako místní ombudsman, a výrok tak hodnotíme jako pravdivý.

Je ovšem nutné zmínit, že městská část Praha 5 ke dni 1. června 2020 obnovila funkci ombudsmana. Jeho funkcí má být zprostředkování komunikace mezi občany a úřady. Ombudsmanem byl jmenován Jiří Vejmelka.

Výrok jsme zmínili