Michael Žantovský

Michael Žantovský

Zákon volební i o volbách do krajů neříká nic jiného, než že volby proběhnou a krajské zastupitelstvo se ustaví z většiny, která ze zvolených zastupitelů vzejde, neříká, že to musí být nejsilnější strany, že to musí být druhé dvě strany, ani nic jiného.
Pro a proti, 5. října 2020
Krajské volby 2020,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Michael Žantovský se ve výroku dopuští nepřestností, je však pravdou, že dle zákona je rada kraje (nikoliv zastupitelstvo) zvolena většinou všech zastupitelů. Zákon přitom nedává vítězi voleb žádné zvláštní právo na post hejmana či členy rady.

Plné odůvodnění

Zákon o volbách do krajů pouze popisuje způsob rozdělení mandátů na základě volebních výsledků. V případě krajských voleb se jedná o poměrný volební systém, v němž se získané hlasy přerozdělují na mandáty d΄Hondtovou metodou. Složení zastupitelstva je pak určeno pouze na základě výsledků voleb a zastupitelský mandát vzniká právě zvolením.

Michael Žantovský však má zjevně na mysli ustanovení krajské rady, která jakožto výkonný orgán kraje kraj řídí a za svou činnost je odpovědná zastupitelstvu.

O tom, jak se bude utvářet rada, zákon o volbách do zastupitelstev krajů nemluví. Příslušným zákonem je zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, dle kterého je to již zmíněné zastupitelstvo, kdo má pravomoc volit a odvolávat hejtmana a další členy rady. Pro jakékoliv usnesení či volbu přitom musí hlasovat alespoň nadpoloviční většina všech zastupitelů. Zákon však skutečně nestanoví, že by vítězná strana měla jakékoliv právo na členství radě.

Ve výroku Michaela Žantovského jsou nepřesnosti, avšak z kontextu rozhovoru (čas 16:10, především od 18:30) je zřejmé, že Michael Žantovský má na mysli právě ustavení rady, nikoliv zastupitelstva, a příslušnou právní úpravu, přestože nesprávně zmiňuje zákon volební. Zmiňme např. otázku moderátorky: „Když vidíme (…) jak se sestavují krajské koalice (…) tak některé kraje (…) vyhlásily krajské koalice, kde se nepočítá s hnutím ANO. (…) Souhlasíte s tím, když se takto jedná, kdy se obejde vítěz voleb?“ Jelikož vznik rady pak popisuje správně, hodnotíme výrok jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili