Ivo Valenta
Soukromníci

Ivo Valenta

Je to samozřejmě spalovna v nemocnici v Uherském Hradišti, proti které jsem hlasoval.
Senátní duel ČT24, 7. října 2020
Životní prostředí,
Zdravotnictví,
Regiony,

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Zkrácené odůvodnění

O výstavbě nové spalovny zdravotnického materiálu v nemocnici v Uherském Hradišti jednalo zastupitelstvo Zlínského kraje, kterého je Ivo Valenta členem, 4. května 2020. Kraj bohužel nezveřejňuje podrobné zápisy z jednání ani záznam hlasování jednotlivých členů.

Plné odůvodnění

Uherskohradišťská nemocnice má v plánu modernizovat a rozšířit svou spalovnu zdravotnického odpadu. Ta současná je v provozu už 24 let a podle vedení nemocnice může dále fungovat bez větších investic nanejvýš tři roky. Stávající kapacita 350 tun odpadu ročně rovněž přestává stačit, mimo jiné kvůli zvýšené spotřebě jednorázových zdravotnických pomůcek v době koronavirové pandemie. Nová spalovna má mít kapacitu až 1 000 tun ročně a má sloužit i pro další nemocnice ze Zlínského kraje. Podle plánu vyjde rekonstrukce spalovny na 90 milionů Kč, z čehož až 85 % by mohly pokrýt dotace z evropských fondů.

Plán má řadu odpůrců, zejména mezi obyvateli sídliště v sousedství nemocnice, kteří se obávají zhoršení životních podmínek – zvýšení emisí, hluku či dopravní zátěže v okolí spalovny. Ředitel nemocnice Sládek však tvrdí, že nová spalovna bude ekologičtější a bezpečnější než ta současná. Rovněž nárůst dopravy v případě svážení odpadu okolních nemocnic vychází jako zanedbatelný, a navíc srovnatelný s nárůstem, k němuž by došlo po skončení životnosti současné spalovny, kdy by nemocnice musela odvážet svůj odpad jinam. Projekt již prošel procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a získal souhlasné stanovisko. Odpůrci ovšem argumentují i tím, že existují vhodnější způsoby likvidace zdravotnického odpadu, než je spalování.

Ivo Valenta je zastupitelem Zlínského kraje od roku 2016. Podle dostupných výpisů z usnesení zastupitelstva v tomto volebním období se o projektu spalovny v uherskohradišťské nemocnici jednalo na 26. zasedání zastupitelstva 4. května 2020 (.pdf, str. 4–5), jehož se Ivo Valenta zúčastnil (.pdf). Konkrétnější zápisy ze schůzí zastupitelstva ani záznam hlasování jednotlivých členů však bohužel Zlínský kraj nezveřejňuje (.pdf, str. 3).

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Senátní duel: Ivo Valenta a Josef Bazala

Senátní duel ČT24, 7. října 2020

Voliči v obvodě Uherské Hradiště se budou rozhodovat mezi kandidáty Ivem Valentou (bez politické příslušnosti, za Soukromníky) a Josefem Bazalou (KDU-ČSL). Co faktického přinesl jejich duel v České televizi?