Ivo Valenta
Soukromníci

Ivo Valenta

Ročně přicházíme v regionu o 1,2 mld. (ve Zlínském kraji, z důvodu rozdílně nastavených plateb v tzv. úhradové vyhlášce, pozn. Demagog.cz).
Senátní duel ČT24, 7. října 2020
Zdravotnictví,
Regiony,

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Zkrácené odůvodnění

Z dostupných zdrojů není zřejmé, o kolik by si polepšily či pohoršily jednotlivé regiony, kdyby se rozdíl ve výši úhrad mezi kraji narovnal.

Plné odůvodnění

Výše úhrad zdravotní péče v přepočtu na obyvatele v kraji určuje tzv. úhradová vyhláška (aktuálně vyhláška č. 268/2019 Sb.), která je každý rok vydávána Ministerstvem zdravotnictví. Finance jsou do jednotlivých krajů a nemocnic z pojišťoven rozdělované na základě koeficientů, které reflektují počty a přesuny pojištěnců jednotlivých pojišťoven v krajích. V praxi to pak skutečně znamená, že za stejný lékařský zákrok dostávají nemocnice v různých krajích různě vysoké finanční úhrady.

Bohužel jse nám však nepodařilo dohledat, o kolik by si Zlínský kraj polepšil, kdyby se výše úhrad narovnala. Je totiž pravděpodobné, že i kdyby úhrada za konkrétní úkon byla pro všechny kraje stejná, stále by se průměrná výše platby lišila. A to z důvodu existence specializovaných pracovišť, ve kterých se soustředí pacienti z vážnými nemocemi, či komplikovaným průběhem nemocí, jejichž léčba je logicky dražší. Taková pracoviště však nejsou rovnoměrně rozprostřena ve všech krajích.

Podle v médiích dostupných dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ve Zlínském kraji pojišťovny utratí v nemocnicích v průměru 8 771 korun ročně na jednoho občana. V Praze je tato částka přibližně 3,5krát vyšší – 30 435 korun. V ostatních krajích ale většinou částka není více než dvojnásobně vysoká. Druhou nejvyšší částku, kterou pojišťovny na péči o pacienty přispívají, lze nalézt v Jihomoravském kraji, kde dosahuje 17 665 korun. V Královéhradeckém pak 15 779 korun a v ostatních krajích méně než 15 tisíc korun. Hned v několika krajích je pak průměrná platba menší než ve Zlínském kraji, např. v kraji Pardubickém je to 7 418 Kč, ve Středočeském 7 762 Kč a v Karlovarském kraji dokonce 5 107 Kč. Zde nicméně musíme doplnit, že tato data jsou nejméně dva roky stará, a nejedná se tedy o přesné aktuální informace.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Senátní duel: Ivo Valenta a Josef Bazala

Senátní duel ČT24, 7. října 2020

Voliči v obvodě Uherské Hradiště se budou rozhodovat mezi kandidáty Ivem Valentou (bez politické příslušnosti, za Soukromníky) a Josefem Bazalou (KDU-ČSL). Co faktického přinesl jejich duel v České televizi?

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů