Demagog.cz

Jan Hamáček
Jan Hamáček (ČSSD)
(...) nárůst 450 denně kontinuálně ve třech dnech přišel až začátkem září.
Partie, 18. října 2020
Koronavirus

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Podle oficiálních dat od Ministerstva zdravotnictví došlo k prvnímu třídennímu kontinuálnímu nárůstu 450 nakažených v prvních třech dnech září.

Podle oficiálně zveřejňovaných dat Ministerstva zdravotnictví došlo k prvnímu třídennímu kontinuálnímu nárůstu nad 450 nakažených ve dnech 1. září až 3. září. Dodejme, že tato hranice byla překonána i před začátkem září, konkrétně se 21. srpna potvrdila nákaza covidem-19 u 504 osob a 28. srpna u 485 osob. Nikdy to však nebylo ve třech po sobě jdoucích dnech, jak ukazuje následující graf za období od 1. února do 15. září 2020.