Demagog.cz

Jan Hamáček
Jan Hamáček (ČSSD)
Já jsem 23. července doporučoval občanům, ať si dobrovolně nasadí roušky, protože tam už ta čísla začínala být přes stovku.
Partie, 18. října 2020
Koronavirus

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

Jan Hamáček 23. července řekl, že lidé nemusí čekat na nařízení vlády, ale mohou sami omezit šíření epidemie, když ve vnitřních prostorách budou nosit roušky. Denní přírůstky však stovku překročily již koncem června.

23. července vyzval Jan Hamáček občany, aby nečekali na vládní nařízení a nosili v uzavřených prostorách roušky, protože tím mohou zmírnit šíření epidemie. Počty nakažených označil za alarmující, ačkoliv ministr zdravotnictví se snažil veřejnost spíše uklidňovat.

Z dat zveřejňovaných Ministerstvem zdravotnictví pak lze vyčíst, že denní přírůstky počtu nakažených byly v době kolem 23. července již kolem dvou set. Počty nakažených však překročily stovku již koncem června, kdy denní přírůsty dosáhly náhle až 300 nakažených, na následující dva až tři týdny se pak situace zlepšila a počty nakažených se pohybovaly nad stovkou. Protože se tedy počty nakažených začaly nad stovkou pohybovat mnohem dříve, než ministr Hamáček tvrdí, hodnotíme výrok jako nepravdivý.