Demagog.cz

Jan Hamáček
Jan Hamáček (ČSSD)
My jsme v rámci těch mezinárodních iniciativ požádali v rámci toho projektu Evropské unie, mechanismu Evropské unie civilní ochrany, i o zdravotnický personál.
Partie, 18. října 2020
Koronavirus

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Česká republika požádala skrze mechanismus civilní ochrany EU i o zdravotnický personál. Kromě ministra vnitra Hamáčka žádost o lékařskou pomoc zmínil pro Českou televizi i generální ředitel Hasičského záchranného sboru Drahoslav Ryba.

Česká republika požádala skrze mechanismus civilní ochrany EU také o zdravotnický personál. Kromě ministra vnitra Hamáčka žádost o lékařskou pomoc zmínil v rozhovoru (čas 04:09) pro Českou televizi dne 16. října 2020 i generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslav Ryba. Ten na otázku, týkající se přeshraniční pomoci v rámci mechanismu civilní ochrany EU, odpověděl: „Pan ministr nás požádal a my jsme tedy udělali v této chvíli jakési avízo pro Evropskou unii. A vložili jsme do systému, který je k tomu připraven, ten systém se jmenuje CECIS, (…) náš předběžný požadavek na poskytnutí případné materiální, případně lékařské pomoci. Ze zahraničí, ze států Evropské unie.“ 

Dodejme, že systém CECIS, tedy Společný komunikační a informační systém pro mimořádné události, je jedním z nástrojů, pomocí něhož Česká republika může při katastrofách a mimořádných událostech požádat o pomoc v rámci mechanismu civilní ochrany EU. Jednou z forem této pomoci je také právě nasazení zdravotníků ze zahraničí.