Karel Havlíček
ANO

Karel Havlíček

(…) s ohledem na přidanou hodnotu vytvořenou průmyslem držíme druhé místo v EU.
Twitter, 29. října 2020

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Česká republika je dlouhodobě na druhém místě v procentuálním podílu průmyslu (bez stavebnictví) na hrubé přidané hodnotě v rámci EU.

Plné odůvodnění

Ministr Havlíček hovoří o procentuálním zastoupení průmyslu na tzv. hrubé přidané hodnotě. Tato hodnota je jedním z údajů popisujícím ekonomiku a vypočítává se jako rozdíl mezi celkovou produkcí vyjádřenou v základních cenách a mezispotřebou vyjádřenou v kupních cenách.

Česká republika je skutečně, co se podílu průmyslu na hrubé přidané hodnotě týče, na druhém místě z celé Evropské unie. Jak ukazují dostupná data statistického úřadu Eurostat, v roce 2019 se na prvním místě mezi státy Unie umístilo Irsko s 35 %, na druhém místě Česko s 29,2 % a na třetím místě Slovinsko s 27 %.

Toto pořadí je v rámci Evropské unie (Source dataset: nama_10_a10, Share of industry) stejné již od roku 2016. Data za poslední 4 roky a první dvě čtvrtletí roku 2020 jsou viditelná v následujícím grafu:

Dodejme, že data za 3. čtvrtletí roku 2020 za celou Evropskou unii ještě nejsou (k datu 2. listopadu 2020) k dispozici.

Výrok jsme zmínili