Demagog.cz

Karel Havlíček
Karel Havlíček
Během týdne zažádalo (v programu COVID-BUS, pozn. Demagog.cz) 779 podnikatelů o celkem 865 mil. Limit je jedna miliarda, uspokojen bude prakticky každý dopravce. Twitter, 1. listopadu 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Na program COVID-BUS je skutečně vyčleněna jedna miliarda korun. Možnost podat žádost byla spuštěna 26. října 2020 a stále trvá. Počet 779 žádostí a částku 865,9 mld. korun uvádějí také oficiální webové stránky Ministerstva dopravy.

Program COVID-BUS je zaměřen na podporu nepravidelné a zájezdové autobusové dopravy a vztahuje se k období od 12. března do 30. června 2020. Možnost zažádat o podporu byla spuštěna v pondělí 26. října a potrvá do 25. listopadu 2020. Ministerstvo dopravy ČR uvádí, že během prvního dne bylo přijato 149 žádostí.

Podle usnesení vlády č. 1035 (.pdf) ze dne 14. října 2020 by mělo být na tento program převedeno půl miliardy korun, se kterou se původně počítalo v programu COVID – Nájemné. Další polovina miliardy by pak měla být poskytnuta z prostředků Ministerstva dopravy. Na program by tak celkem měla být uvolněna jedna miliarda korun. Konkrétní výše podpory pro danou firmu se odvozuje od emisní třídy autobusů, ale také od jejich kapacity.

Pravidla a postup pro podání žádosti uvádí Ministerstvo dopravy ČR na svých webových stránkách. Právě zde je možné nalézt stejná čísla, jaká ve svém tweetu uvádí ministr dopravy Karel Havlíček – tedy 779 žádostí a rozdělených 865,9 mld. Kč. Ministerstvo dopravy nicméně u těchto dat uvádí nepřesné datum („k 30. 11. 2020“) a zaměňuje listopad s říjnem.