Demagog.cz

Karel Havlíček
Karel Havlíček
Držíme nad vodou stovky malých rodinných firem, které provozují zájezdovou dopravu a jezdí pro školy, kulturní či jiné zájmové spolky. Twitter, 1. listopadu 2020

Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Odůvodnění

Ministerstvo dopravy na svém webu uvádí, že se podpora programu COVID-BUS vztahuje na podnikatele, kteří provozují nepravidelnou autobusovou dopravu s vozidly pro více než 9 osob. Dále velikost žadatelských firem nespecifikuje, nebyl ani zveřejněn seznam konkrétních žadatelů.

Program COVID-BUS je zaměřen na „podporu podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě“ a vztahuje se k období od 12. března do 30. června 2020. Konkrétní výše podpory pro danou firmu se odvozuje od emisní třídy autobusů, ale také od jejich kapacity.

Pravidla a postup pro podání žádosti uvádí Ministerstvo dopravy ČR na svých webových stránkách. Zde pak například také upřesňuje, že o podporu mohou žádat pouze podnikatelé, kteří jsou „držitelé koncese ‚Silniční motorová doprava‘, druh ‚osobní silniční doprava provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče‘“ (.doc, str. 1). Velikost firem, pro které je výzva určena, však dále přesněji nespecifikuje.

I když Ministerstvo dopravy na svém webu popisuje, že „většina subjektů provozuje 1 - 3 autobusy, výjimečně více“, dosavadní přehled konkrétních žadatelů o podporu v programu COVID-BUS na stránkách ministerstva zveřejněn není. K dispozici je jen celkový počet žádostí. Zatím tedy není možné ověřit, jaký bude mít program dopad či k jak velkým firmám se podpora skutečně dostane.