Demagog.cz

Jan Blatný
Jan Blatný
(…) vynásobíte to počtem kontaktů, které tito lidé (u nichž se potvrdila nákaza covidem-19, pozn. Demagog.cz) udají. Tento počet je zhruba 2,5. Partie, 22. listopadu 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Jak udává tabulka Chytré karantény, průměrný počet rizikových kontaktů se skutečně pohybuje okolo hodnoty 2,5. V den rozhovoru 22. listopadu 2020 to bylo přesně 2,34; o tři dny dříve 2,42.

Dle dat Chytré karantény lidé nakažení covidem-19 v České republice skutečně v době konání rozhovoru (22. listopadu) uváděli průměrně okolo 2,5 rizikových kontaktů, přesněji 2,34 (.pdf, str. 1, kolonka „Počet rizikových kontaktů z pozitivních případů“ vpravo dole). 19. listopadu (.pdf, str. 1) například toto číslo odpovídalo hodnotě 2,42.