Demagog.cz

Ondřej Šimetka
Ondřej Šimetka
Učitelé jsou i v Česku druhá nejpostiženější profesní skupina. Jestli si dobře pamatuju to číslo, tak je to 15,5 tisíce nakažených učitelů, po zdravotnících druhá nejpostiženější skupina. Partie, 22. listopadu 2020

Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Odůvodnění

K 24. říjnu se nejvíce osob (přes 11 tisíc) nakazilo mezi zdravotníky, dále necelých 11 tisíc v administrativě a přes 9,5 tisíce osob mezi pedagogy. Novější data nejsou dostupná, počet nakažených učitelů se však od té doby nepochybně zvýšil.

Dle dat Ministerstva zdravotnictví se k 24. říjnu od jara koronavirem v Česku nakazilo nejvíce školáků, a to více než 33 tisíc (soubor IS_COVID19_SOUHRN_personal_201024.xlsx). Další nejpostiženější skupinou jsou senioři, kterých se nakazilo přes 31 tisíc.

Pokud jde o nakažené podle povolání, nejvíce nakažených je mezi pracujícími v kanceláři. Celkový počet nakažených pracujících v administrativě od začátku epidemie je téměř 11 tisíc. Za nimi jsou učitelé, kterých se od začátku epidemie nakazilo již více než 9,5 tisíce.

Mezi zdravotníky se podle dat nakazilo přes 11 tisíc osob – 3 407 lékařů a 7 841 zdravotních sester.

K 24. říjnu bylo nejvíce pozitivních mezi zdravotními sestrami (6 123), po nich bylo nejvíce pozitivních mezi pedagogy (4 716).

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Jelikož nejnovější dostupná data jsou z 24. října a v následujících týdnech před ověřováním výroku Ondřeje Šimetky v Česku přibylo více než 200 tisíc případů nákazy koronavirem, lze předpokládat, že i počet případů nákazy mezi učiteli vzrostl. Výrok tedy vzhledem k chybějícím aktuálním datům hodnotíme jako neověřitelný.