Vlastimil Válek
TOP 09

Vlastimil Válek

Povinné očkování známe v ČR pouze pro děti.
Twitter, 26. listopadu 2020
Zdravotnictví,

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Zkrácené odůvodnění

Většina povinných vakcín se v Česku očkuje již v dětském věku, lidé ale mají povinnost nechat se přeočkovat proti tetanu i v průběhu dospělosti. Někteří zdravotníci a příslušníci integrovaného záchranného systému pak mají povinnost nechat se očkovat proti hepatitis.

Plné odůvodnění

Vlastimil Válek o povinnosti očkování hovoří v souvislosti s plánovaným očkováním proti covidu-19 (to však povinné být nemá). V současnosti máme v Česku povinné očkování proti devíti potenciálně nebezpečným onemocněním, a to záškrt, spalničky, zarděnky, tetanus, žloutenka B, černý kašel, dětská obrna, invazivní onemocnění způsobená Haemophilus influenzae b a příušnice. Vyplývá to z vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, která také upravuje věk, ve kterém k očkování má docházet. Je pravda, že většina očkovacích dávek se aplikuje již v dětském věku, neplatí to však pro všechny nemoci ani pro všechny osoby.

Povinnost nechat se očkovat proti určitým nemocem mají například zdravotníci, kteří pracují na pracovištích s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění (zejm. hepatitis), či příslušníci integrovaného záchranného systému. Všechny fyzické osoby pak mají zákonem danou povinnost nechat se přeočkovat proti tetanu i v průběhu dospělosti.

Výrok jsme zmínili