Karel Havlíček
ANO

Karel Havlíček

60 nádraží se v tuto chvíli staví
Události, komentáře, 4. ledna 2021
Doprava,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Na začátku ledna 2021 probíhala výstavba u cca 2 železničních stanic a 9 zastávek. Rekonstrukce obsahující stavební práce pak probíhají u cca 34 nádraží a 13 zastávek. Dohromady se tedy jedná o téměř 60 objektů. Opravováno je pak i dalších zhruba 25 stanic a zastávek.

Plné odůvodnění

Správa železnic na svých stránkách zveřejnila mapu s přehledem jednotlivých staveb na železniční síti v České republice (archiv mapy v omezené podobě je dostupný zde). 

Z mapy vyplývá, že co se týče realizace investičních staveb, podle informací dostupných na začátku ledna 2021 probíhá rekonstrukce zhruba 34 nádraží a 13 zastávek a výstavba dvou železničních stanic a 9 zastávek.

Zdůrazněme, že číslo odpovídající zhruba 60 stavbám bychom dostali, pouze pokud bychom sečetli všechny uváděné objekty, u nichž probíhá nejen výstavba, ale i rekonstrukce. Jelikož však tyto rekonstrukce zahrnují stavební práce, dáváme ministru Havlíčkovi za pravdu.

Dodejme, že další významné opravné práce v současnosti probíhají u 72 staveb. Z toho přibližně 25 projektů se týká přímo oprav železničních stanic a zastávek, zbývající většina prací ve velké míře zahrnuje zejména opravy a výměny trolejových drátů, pražců a vadných kolejnic, kolejí a výhybek či nestabilních náspů.

Výrok jsme zmínili