Demagog.cz

Jan Hamáček
Jan Hamáček (ČSSD)
Jan HAMÁČEK /ČSSD/
Já se nebráním tomu, aby ruský nebo čínský výrobce požádal Evropskou lékovou agenturu o registraci.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Proč to tak dlouho trvá?

Jan HAMÁČEK /ČSSD/
Protože nepožádali, pokud se nepletu.
Partie Terezie Tománkové, 24. ledna 2021
Koronavirus
Evropská unie

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) skutečně neobdržela žádost pro schválení ruské vakcíny Sputnik V. Ani čínská strana nepožádala EMA o schválení jedné ze svých vakcín.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) kontroluje a registruje léčivé přípravky v rámci Evropské unie. Aktuálně k datu rozhovoru (24. ledna 2021) byly v EU schváleny vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer/BioNTech a Moderna, později získala podmínečnou registraci také vakcína společnosti AstraZeneca.

EMA ruskému výrobci vakcíny Sputnik V poskytuje poradenství ohledně vakcíny. Výkonná ředitelka EMA Emer Cooke nicméně v úterý 26. ledna 2021 uvedla, že EMA od ruské strany neobdržela žádost o schválení vakcíny. Doplňme, že Maďarsko je k datu 28. ledna 2021 jediným členským státem EU, který vakcínu Sputnik V schválil.

Pro úplnost dodejme, že čínských vakcín ve fázi vývoje je vícero. Ani Čína však nepožádala Evropskou agenturu pro léčivé přípravky o registraci jedné ze svých vakcín v EU. K datu rozhovoru také nebyly čínské vakcíny uvedeny například na seznamu očkovacích látek, u nichž probíhá hodnocení ze strany Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) EMA. Ředitel italské lékové agentury Nicola Magrini nicméně v polovině ledna uvedl, že vakcína čínského výrobce Sinovac bude pravděpodobně brzy podrobena schvalovacímu procesu EMA.