Demagog.cz

Alexander Černý
Alexander Černý
Ten meziroční nárůst na letošní rok (původně naplánovaný, pozn. Demagog.cz) byl opravdu extrémní. Tolik armáda přidáno nikdy v minulosti nedostala. Speciál ČRo Plus, 8. února 2021

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Před snížením výdajů na obranu počítal navrhovaný státní rozpočet na rok 2021 s výdaji ve výši 85,4 miliardy korun. Oproti předchozímu roku jde o zvýšení přibližně o 10 mld. Kč. Skutečně se jedná o nejvyšší meziroční nárůst rozpočtu Ministerstva obrany, jak uvádí Alexander Černý.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020 (.pdf) původně stanovil výdaje na obranu ve výši přibližně 75,5 miliard korun (str. 6). 

Novela zákona o státním rozpočtu na rok 2020 (.pdf), která byla Poslanecké sněmovně předložena 23. března 2020, poté změnila rozpočet mj. i Ministerstvu obrany. Novelou se tak na konci března částka 75,5 miliard korun snížila (.pdf, str. 1) na přibližně 72,6 miliard korun.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021 (.pdf) počítal s výdaji na obranu ve výši 85,4 miliardy korun (.pdf, str. 6). Miloslava Vostrá (KSČM) však pozměňovacím návrhem (.doc) navrhla snížit rozpočet na obranu o 10 miliard a tuto částku přesunout do rozpočtové rezervy. Poslanecká sněmovna tento pozměňovací návrh schválila. Výdaje na obranu v roce 2021 tedy dle rozpočtu dosahují částky 75,4 miliardy korun.

Před tímto snížením dosahoval meziroční nárůst rozpočtu Ministerstva obrany částky necelých 10 miliard korun. Jak dokládá přiložený graf, jedná se o nejvyšší nárůst rozpočtu Ministerstva obrany oproti předchozímu roku. 

Zdroj dat: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.