Petr Fiala
ODS

Petr Fiala

Od Nejvyššího kontrolního úřadu máme informaci, že je zhruba za 9 miliard korun počet neobsazených úřednických míst.
Otázky Václava Moravce, 17. října 2021
Ekonomika,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Možná úspora výdajů na platy státních zaměstnanců, které připadají na neobsazená místa, dosahovala dle Nejvyššího kontrolního úřadu v roce 2019 částky 8,93 mld. Kč.

Plné odůvodnění

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) poukázal v srpnu 2020 ve svém stanovisku (.pdf, str. 38-39) ke státnímu závěrečnému účtu za rok 2019 na fakt, že prostředky na platy státních zaměstnanců jsou z rozpočtu vynakládány i na ta pracovní místa, která jsou neobsazena. NKÚ uvádí, že možná úspora výdajů na platy státních zaměstnanců připadající právě na tato místa dosahovala v roce 2019 částky 8,93 mld. Kč. 

Následující graf uvádí přehled možných úspor ve výdajích na neobsazená pracovní místa ve 12 předchozích letech dle závěrů NKÚ.

Zdroj: NKÚ (.pdf, str. 39)

Nejvyšší kontrolní úřad k platům státních zaměstnanců přímo uvádí: „Rostoucí výše výdajů ze státního rozpočtu na platy souvisí zejména s vysokým počtem státních zaměstnanců. Pokud by došlo ke zvýšení efektivity a produktivity práce vládního sektoru, mohl by celkový objem prostředků na platy klesnout. Průměrný plat by v tomto případě mohl dokonce vzrůst bez dopadů na hospodaření státního rozpočtu.“ (str. 39).

Doplňme, že ve stanovisku (.pdf) ke státnímu závěrečnému účtu za rok 2020 NKÚ s počtem neobsazených míst či platových nákladů na ně vůbec nepracuje. Nejaktuálnějšími daty jsou tak hodnoty za rok 2019.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Petr Fiala si jde pro moc

Otázky Václava Moravce, 17. října 2021

Hostem nedělních Otázek Václava Moravce byl faktický vítěz voleb a pravděpodobný budoucí premiér Petr Fiala. Řeč ale nebyla jen o budoucí vládě, ale i o nynější situaci kolem prezidenta Zemana či hospodaření dosluhující vlády. ...