Petr Fiala
ODS

Petr Fiala

Víme, že třeba na neinvestiční nákupy se loni dalo nějakých, já nevím, 120 miliard.
Otázky Václava Moravce, 17. října 2021

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Na neinvestiční nákupy a související výdaje bylo v roce 2020 vynaloženo 118 miliard.

Plné odůvodnění

Na neinvestiční nákupy a související výdaje bylo v roce 2020 podle Státního závěrečného účtu (.pdf, str. 99) vynaloženo 118,34 mld. korun. Do této položky jsou zahrnuty „základní výdaje organizačních složek státu, jako jsou nákup materiálu, vody, paliv a energie, nákup služeb pošt, telekomunikací, bankovních institucí, výdaje na opravy a udržování, cestovné a související výdaje,“ a dále i „úroky a ostatní finanční výdaje a výdaje na realizaci záruk".

U této položky navrhovala ODS v rozpočtu na letošní rok úspory téměř 22,5 mld. korun. Obdobně se Petr Fiala vyjádřil i v Otázkách Václava Moravce (video, 30:28), kde řekl, že je přesvědčen, že lze na neinvestičních nákupech ušetřit 20 miliard.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Petr Fiala si jde pro moc

Otázky Václava Moravce, 17. října 2021

Hostem nedělních Otázek Václava Moravce byl faktický vítěz voleb a pravděpodobný budoucí premiér Petr Fiala. Řeč ale nebyla jen o budoucí vládě, ale i o nynější situaci kolem prezidenta Zemana či hospodaření dosluhující vlády. ...