Petr Fiala
ODS

Petr Fiala

Výkonnost veřejného sektoru sledovaného v rámci globálního indexu konkurenceschopnosti – v tom Česko je na devadesátém devátém místě ze 141 zemí, od roku 2016 propad o 34 míst.
Otázky Václava Moravce, 17. října 2021

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Česká republika se mezi lety 2016 a 2019 skutečně propadla ve výkonnosti veřejného sektoru v globálním indexu konkurenceschopnosti o 34 míst na 99. místo na světě.

Plné odůvodnění

Tzv. globální index konkurenceschopnosti je znám ze zprávy o konkurenceschopnosti jednotlivých zemí světa, kterou pravidelně vydává Světové ekonomické fórum (WEF). Tato mezinárodní organizace zkoumá makro- i mikroekonomické ukazatele, pomocí nichž sestavuje žebříček konkurenceschopnosti pro daný rok.

Konkurenceschopnost Světové ekonomické fórum definuje (.pdf, str. 317–319) jako „soubor institucí, politik a dalších faktorů, které určují míru produktivity v zemi.“ Konkurenceschopnost poté měří pomocí dvanácti pilířů (.pdf, str. 5): 

 1. institucionální rámec,
 2. infrastruktura,
 3. makroekonomické stabilita,
 4. kvalita zdraví a základní vzdělání obyvatelstva,
 5. vyšší stupeň vzdělání a systém dalšího vzdělávání,
 6. efektivita trhu zboží,
 7. efektivita trhu práce,
 8. efektivita (vyspělost) finančního trhu,
 9. technologická připravenost,
 10. velikost trhu (domácího i zahraničního),
 11. vyspělost podnikatelského sektoru,
 12. inovace.

Tyto pilíře jsou pak dále tvořeny desítkami proměnných. Výkonnost veřejného sektoru je sledována (.pdf, str. 39, 371–372) v prvním pilíři zaměřeném na institucionální rámec země. Hodnocení výkonnosti veřejného sektoru se skládá z celkem pěti kritérií, mezi které patří:

 1. plýtvání veřejnými prostředky,
 2. zatížení vládními regulacemi,
 3. účinnost právního rámce při řešení sporů,
 4. účinnost právního rámce při zpochybňování předpisů,
 5. transparentnost tvorby vládních politik.

Česká republika byla v žebříčku srovnávajícím výkonnost veřejného sektoru ve zprávě Světového ekonomického fóra pro období let 2016–2017 na 65. místě ze 138 zemí. Ve zprávě pro období let 2017–2018 klesla o 35 míst na 100. místo ze 137 zemí. Dle posledních dostupných dat za rok 2019 je ČR (.pdf, str. 183) na 99. místě ze 141 zemí. 

Doplňme, že takto konkrétní data zatím pro rok 2020 a 2021 nebyla zveřejněna. Ve zprávě o světové konkurenceschopnosti za rok 2020 (.pdf, str. 4–5), vydané na konci minulého roku, Světové ekonomické fórum index globální konkurenceschopnosti nezahrnulo, a to s ohledem na „bouřlivou dobu“, v níž se nyní světová ekonomika nachází zejména kvůli pandemii covidu-19.

Česká republika se tedy ve výkonnosti veřejného sektoru v globálním indexu konkurenceschopnosti skutečně dle posledních dostupných informací za rok 2019 od roku 2016 propadla o 34 míst. Výrok Petra Fialy proto hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Petr Fiala si jde pro moc

Otázky Václava Moravce, 17. října 2021

Hostem nedělních Otázek Václava Moravce byl faktický vítěz voleb a pravděpodobný budoucí premiér Petr Fiala. Řeč ale nebyla jen o budoucí vládě, ale i o nynější situaci kolem prezidenta Zemana či hospodaření dosluhující vlády. ...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů