Vít  Rakušan
STAN

Vít Rakušan

Jan Farský dlouhodobě měl představu, že bude fungovat teritorialita exekutorů a podobně, to druhá koalice neměla.
Ptám se já, 25. října 2021
Právní stát,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Teritorialitu exekutorů zmiňuje program koalice Piráti a Starostové, program koalice Spolu nikoliv. Jan Farský (STAN) skutečně mluví o teritorialitě exekutorů dlouhodobě.

Plné odůvodnění

Pojem teritorialita (místní příslušnost) exekutorů označuje navrhované pravidlo, podle něhož by exekutor mohl provádět úkony v exekučním řízení pouze v oblasti územní působnosti jednoho krajského (exekučního) soudu, respektive příslušného krajského soudu dle sídla exekutora. Tím by se zamezilo současné situaci, kdy si exekutora vybírá věřitel. Dochází tak k případům, kdy exekutor provádí úkony vůči dlužníkovi na druhém konci republiky.

V programu koalice Pirátů a Starostů se píše: „Zavedeme místní příslušnost exekutorů podle principu 1 dlužník = 1 místně příslušný exekutor v kraji. Exekutora bude určovat krajský soud dle automatického klíče. Tímto způsobem dojde i ke slučování všech exekucí dlužníka pod jednoho exekutora. Naopak program (.pdf) koalice Spolu teritorialitu exekutorů nezmiňuje. K této problematice je v programu Spolu napsáno například jen: „Dotáhneme do konce velkou novelu exekučního řádu a občanského soudního řádu.“ a „Prioritně se zaměříme na problematická exekuční řízení včetně těch nezákonných a nastavíme funkční systém, který bude brát ohled na řešení sociálních problémů i na princip vymahatelnosti práva.“ (.pdf, str. 50)

Jan Farský (STAN) hovoří o teritorialitě exekutorů dlouhodobě, například v prohlášení na svém webu z 10. února 2021 uvádí: „Zavedení teritoriality exekutorů vláda schválila v roce 2016 a podporuje ji oficiálně i samotná Exekutorská komora. Přesto k jejímu schválení nejsme o nic blíže než před několika lety. Statistiky jasně ukazují, že exekuce jsou jedním z hlavních problémů, které v naší zemi máme, a pokud nepřijmeme řešení v nejbližší době, může být pozdě na to, jak pandemii exekucí zastavit.

Teritorialitu exekutorů zmiňoval Jan Farský také v rozhovoru pro Deník.cz z 27. května 2019: „Debatuje se o změně exekučního zákona, zvláště úprava, která by zavedla krajskou teritorialitu exekutorů, tj. nebylo by možné, aby povinný byl z Liberce a jeho exekuci vedl někdo z Ostravy.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Vít Rakušan o formující se koalici koalic

Ptám se já, 25. října 2021

Předseda Starostů a nezávislých a kandidát na ministra vnitra v podcastu Ptám se já mluvil o tom, co koalici SPOLU a koalici Pirátů a Starostů spojuje a rozděluje. Kromě programových priorit ale došla řeč také na dopis Ústřední...