Vít Rakušan o formující se koalici koalic

Předseda Starostů a nezávislých a kandidát na ministra vnitra v podcastu Ptám se já mluvil o tom, co koalici SPOLU a koalici Pirátů a Starostů spojuje a rozděluje. Kromě programových priorit ale došla řeč také na dopis Ústřední vojenské nemocnice o zdravotním stavu prezidenta Zemana nebo avizovanou výměnu na postu ministra zdravotnictví.

Ověřili jsme

Ptám se já ze dne 25. října 2021 (moderátor Marie Bastlová, záznam)

Řečníci s počty výroků dle hodnocení

Vít Rakušan

Předseda STAN, poslanec

0
0
0

Výroky

Ekonomika 2 výroky
Koronavirus 1 výrok
Právní stát 2 výroky
Sněmovní volby 2021 2 výroky
Zdravotnictví 1 výrok
Pravda 8 výroků
Nepravda 0 výroků
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 0 výroků

Vít Rakušan

V současné době jsme v nějaké krizi nabídky a nezadupávejme i poptávku, která je naštěstí zatím silná (...) a ta poptávka je vlastně motorem té naší dnešní ekonomiky.
Ekonomika
Pravda
Ekonomové ve většině případů hodnotí ekonomickou krizi způsobenou pandemií jako krizi nabídky. Česká ekonomika je v současnosti tažena především domácí poptávkou.

Krize poptávky se většinou projevuje tím, že lidé začnou méně nakupovat, například v dobách, kdy hromadně přicházejí o práci. Kvůli nižším nákupům se pak propadá také ekonomika. Krize nabídky, tedy skutečnost, kterou Vít Rakušan přisuzuje současnosti, je pravým opakem. Zákazníci by chtěli nakupovat, ale není co. Příkladem z dnešní doby může být nedostatek čipů, což způsobuje zpomalení či zastavení výroby automobilů či elektroniky.

Klasickou ekonomickou krizi popisuje v rozhovoru pro Seznam Zprávy například ekonom Radovan Vávra: „Krize tak, jak ji známe z učebnic, je krize na straně poptávky. V ekonomikách se snižuje poptávka. To vede k snižování kapacit, k uzavírání závodů, k nezaměstnanosti. A roztáčí se nekonečná spirála, kdy ekonomika klesá.“ Říká také, že současná situace, například méně prodaných vozů Škoda auto, nevychází z toho, že by je lidé kupovat nechtěli, nýbrž ze zavřených obchodů. To je pak podle Vávry problém právě na straně nabídky. 

Pracovníci České národní banky ve svém textu (červenec 2021) na webu Roklen 24 například píší: „Empirické srovnání krize vyvolané pandemií s globální finanční a hospodářskou krizí i provedené modelové simulace potvrzují, že výrazný ekonomický propad pozorovaný v roce 2020 nese z větší části známky šoku nabídkového charakteru.“ Autoři také uvádějí, že pandemie onemocnění covid-19 přinesla standardní negativně-nabídkové dopady, které bývají běžné také například pro přírodní katastrofy, ovšem oproti nim mají ty současné dlouhodobý a globální charakter. Upozorňují také, že v případech přírodních katastrof bývají podniky, továrny či obchody přímo zničeny, zatímco v průběhu pandemie byly pouze uzavřeny.

Svůj text pak uzavírají: „Provedené analýzy dokládají, že koronavirová pandemie má z větší části charakter negativního nabídkového šoku.

Pro zajímavost můžeme uvést, že zatímco pandemie přinesla krizi nabídky, globální finanční a hospodářská krize z roku 2008 nesla opačné známky: „Zatímco v průběhu globální finanční a hospodářské krize docházelo k omezování jejich (domácností, pozn. Demagog.cz) spotřeby a ochoty utrácet především z důvodu vyšší míry opatrnosti odrážející negativní spotřebitelský sentiment, v průběhu pandemie se tak děje zejména z důvodu administrativního rozhodnutí o omezení či úplném uzavření maloobchodu a služeb.

O tom, že dnešní česká ekonomika je tažena především domácí poptávkou, se pak zmiňuje ve své zářijové tiskové zprávě také Český statistický úřad. Ministerstvo financí již v srpnu 2021 predikovalo, že by růst HDP v letošním roce by měl být tažen všemi složkami domácí poptávky, nejvíce investicemi a spotřebou domácností.

Vít Rakušan

My jsme měli v programu ten vstup do ERM II, to znamená zafixování kurzu koruny vůči euru. (...) Druhá koalice to neměla. Měli jsme my nějaký závazek ten deficit na příští rok snížit o nějakých 60–70 miliard, (...) druhá koalice měla náročnější nebo řekněme ambicióznější cíl až 100 miliard.
Ekonomika
Pravda
V programech a povolebních vyjádřeních představitelů obou koalic opravdu najdeme tyto odlišnosti.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan zde mluví o některých rozdílných bodech programu koalice PirSTAN a programu koalice Spolu, na kterých se nyní zástupci těchto koalic snaží nalézt shodu.

Jako první příklad Vít Rakušan zmiňuje vstup do ERM II, tedy tzv. mechanismu směnných kurzů II, jehož základním cílem je zajistit, aby kolísání směnných kurzů mezi eurem a ostatními měnami EU nenarušilo hospodářskou stabilitu jednotného trhu Unie. Uveďme, že vstup do ERM II představuje jedno z kritérií, jež by Česká republika musela splnit před vstupem do eurozóny.

Koalice Piráti a Starostové ke směnným kurzům ve svém volebním programu píše„Zajistíme vstup Česka do ERM II, což stabilizuje korunu vůči euru ve fluktuačním pásmu ± 15 procent. Upravíme zákony především z formálního pohledu v Česku tak, aby byla splněna kritéria pro vstup do ERM II (Evropský mechanismus směnných kurzů).“ Vstup do ERM II má podle PirSTAN například zajistit, „aby české státní dluhopisy získaly na trzích pomyslné razítko kvality“. Česko tím podle této koalice „získá znatelnou výhodu a velké úspory na obsluze státního dluhu“. Výši těchto úspor pak Piráti a Starostové odhadovali na více než 30 miliard korun ročně.

Naopak program koalice Spolu téma vstupu do ERM II vůbec nezmiňuje. Doplňme, že zejména ODS, která dlouhodobě nepodporuje přijetí eura, se k otázce vstupu do ERM II staví odmítavě.

Jako druhý příklad odlišnosti programů koalice PirSTAN a koalice Spolu poté Vít Rakušan uvádí rozdílné představy o výši rozpočtových úspor. Koalice Spolu opakovaně mluvila o snižování deficitu státního rozpočtu o 100 miliard Kč ročně. Petr Fiala například v rozhovoru na serveru iDNES.cz z 6. října 2021 uvedl: „Jsme přesvědčeni, že ten zakopaný pes je na výdajové straně rozpočtu a jsme připraveni každý rok ušetřit 100 miliard korun.“ 

článku serveru iRozhlas ze září také Petr Fiala odpověděl na otázku, jak by jeho koalice snižovala deficit, odpověděl: „Problémem rozpočtu jsou výdaje. Ty mezi roky 2017 a 2020 vzrostly o téměř 50 procent (z 1 219 miliard v roce 2016 na 1 889 miliard letos). Uspořit se dá v řádu desítek miliard korun zrušením dotací velkým firmám a národních dotačních titulů obecně, omezením neinvestičních výdajů, snižováním počtu úředníků či digitalizací státních agend. To přinese 100 miliard korun ročně.“

Co se týče závazku Pirátů a hnutí STAN snížit schodek státního rozpočtu o 60–70 miliard, přímo v programu této koalice se nám konkrétní čísla nalézt nepodařilo. V dokumentu Strategický plán: Budoucnost bez zadlužování (.pdf) koalice PirSTAN například zmiňuje předpokládanou výši úspor v určitých oblastech ve výši desítek miliard korun, uváděná čísla nicméně vztahuje k roku 2025 (.pdf, str. 4), ne k rozpočtu na rok 2022. 

Uveďme však, že o cílech koalice Pirátů a hnutí STAN ve spojitosti s úsporami hovořil například předseda ODS Petr Fiala: „Piráti a Starostové měli představu, že by se dalo ušetřit nějakých 60 miliard korun, my jsme mluvili o až 100 miliardách,“ uvedl Fiala po volbách. O 60–70 miliardách pak mluvil Věslav Michalik (STAN) v souvislosti s potenciálními úsporami na dotacích či neinvestičních nákupech státu (Deník N, 13. října 2021, str. 7). Z těchto důvodů tedy výrok hodnotíme jako pravdivý.

Vít Rakušan

Jan Farský dlouhodobě měl představu, že bude fungovat teritorialita exekutorů a podobně, to druhá koalice neměla.
Právní stát
Pravda
Teritorialitu exekutorů zmiňuje program koalice Piráti a Starostové, program koalice Spolu nikoliv. Jan Farský (STAN) skutečně mluví o teritorialitě exekutorů dlouhodobě.

Pojem teritorialita (místní příslušnost) exekutorů označuje navrhované pravidlo, podle něhož by exekutor mohl provádět úkony v exekučním řízení pouze v oblasti územní působnosti jednoho krajského (exekučního) soudu, respektive příslušného krajského soudu dle sídla exekutora. Tím by se zamezilo současné situaci, kdy si exekutora vybírá věřitel. Dochází tak k případům, kdy exekutor provádí úkony vůči dlužníkovi na druhém konci republiky.

V programu koalice Pirátů a Starostů se píše: „Zavedeme místní příslušnost exekutorů podle principu 1 dlužník = 1 místně příslušný exekutor v kraji. Exekutora bude určovat krajský soud dle automatického klíče. Tímto způsobem dojde i ke slučování všech exekucí dlužníka pod jednoho exekutora. Naopak program (.pdf) koalice Spolu teritorialitu exekutorů nezmiňuje. K této problematice je v programu Spolu napsáno například jen: „Dotáhneme do konce velkou novelu exekučního řádu a občanského soudního řádu.“ a „Prioritně se zaměříme na problematická exekuční řízení včetně těch nezákonných a nastavíme funkční systém, který bude brát ohled na řešení sociálních problémů i na princip vymahatelnosti práva.“ (.pdf, str. 50)

Jan Farský (STAN) hovoří o teritorialitě exekutorů dlouhodobě, například v prohlášení na svém webu z 10. února 2021 uvádí: „Zavedení teritoriality exekutorů vláda schválila v roce 2016 a podporuje ji oficiálně i samotná Exekutorská komora. Přesto k jejímu schválení nejsme o nic blíže než před několika lety. Statistiky jasně ukazují, že exekuce jsou jedním z hlavních problémů, které v naší zemi máme, a pokud nepřijmeme řešení v nejbližší době, může být pozdě na to, jak pandemii exekucí zastavit.

Teritorialitu exekutorů zmiňoval Jan Farský také v rozhovoru pro Deník.cz z 27. května 2019: „Debatuje se o změně exekučního zákona, zvláště úprava, která by zavedla krajskou teritorialitu exekutorů, tj. nebylo by možné, aby povinný byl z Liberce a jeho exekuci vedl někdo z Ostravy.

Vít Rakušan

My jsme sami i říkali, že v té první fázi zvyšovat daně není dobré, že je dobré nechat nějakou stabilitu.
Sněmovní volby 2021
Pravda
Vít Rakušan již před volbami za koalici Pirátů a Starostů prohlašoval, že v první „postkrizové“ fázi volebního období neplánují zvyšovat žádné daně. Případné navýšení zdanění negativních externalit či digitální daně připustil až na druhou polovinu volebního období.

Ve volebním programu pro parlamentní volby 2021 Piráti a STAN uvedli jako nové daňové příjmy státního rozpočtu zdaňování digitálních gigantů, těžby nerostných surovin a negativních externalit v oblasti životního prostředí, postupné zvýšení zdanění komerčních nemovitostí a zdanění prodeje konopí (.pdf, str. 6). Tyto daňové zdroje tak mají přispět ke zmírnění dopadů „daňových změn provedených v roce 2020 na státní rozpočet“ a snížení tempa zadlužování.

Uveďme, že zvyšování daně z příjmu fyzických osob koalice Pirátů a Starostů již v minulosti několikrát vyloučila.

Vít Rakušan v Superdebatě na ČT1 (video, čas 26:21) například uvedl: „My lidem v České republice daně zvyšovat nebudeme. My jsme se bavili o tom, že pokud by nepomohly všechny kroky, které máme v našem plánu bilion pro budoucnost, tak v té chvíli se můžeme zamyslet o tom, zda třeba zmíněná digitální daň nebo zvýšené zdanění nerostných surovin není cestou.

Již dříve v předvolební debatě Českého rozhlasu Rakušan na téma daní zmínil (video, čas 23:07), že pokud by „v první fázi toho volebního období, v té těsné postkrizové době přišli se zvýšením zdanění lidí, fyzických osob, zdanění práce a podobně (…)“, tak bychom se mohli dostat do „spirály“, kdy by nastala nejen inflace a krize nabídky, ale i poptávky. „Tedy my rozhodně bychom se teď v této chvíli nevraceli k těm starým daňovým sazbám, v posledním řádu bychom se mohli bavit o zdanění některých negativních externalit, jako jsou třeba větší zdanění těžby nerostných surovin, daně, které mají přímý dopad na životní prostředí, ale v žádném případě ne zvyšování daní pro fyzické osoby,“ dodal Rakušan.

V rozhovoru pro Echo24 pak Vít Rakušan tuto první fázi volebního období více konkretizoval: „Myslím si, že se nemůžeme třeba v prvních dvou letech volebního období v téhle krizové době bavit o změně daní. A rozhodně ne o zdanění fyzických osob.

Vít Rakušan

(...) on (Andrej Babiš, pozn. Demagog.cz) zcela nesmyslně pouští ministra zdravotnictví v sílící koronasituaci do Finska. (...) a volá tam zástupce jiné strany, nekoaliční, do vlády.
Koronavirus
Zdravotnictví
Pravda
Andrej Babiš oznámil, že od 1. listopadu 2021 by měl Adam Vojtěch nastoupit na pozici velvyslance ve Finsku. Později ale otočil a Vojtěch měl zůstat ministrem až do konce funkčního období vlády. Následně nabídl Vlastimilu Válkovi z TOP 09, aby Vojtěcha od 1. listopadu vystřídal.

Na úvod podotkněme, že nehodnotíme, zda je počínání Andreje Babiše nesmyslné, ověřujeme pouze faktickou část výroku.

Andrej Babiš na začátku října 2021 oznámil, že současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch by měl opustit Ministerstvo zdravotnictví a nastoupit na post velvyslance ve Finsku. Prohlásil: „Adam Vojtěch byl schválen jako velvyslanec ve Finsku a měl by 1. listopadu odejít na ministerstvo zahraničních věcí.“

Nicméně několik dní po volbách premiér uvedl, že se „změnila situace a je předpoklad, že členové této vlády nebudou v té nové vládě, tak bude potřeba, aby s námi pan ministr zůstal až do konce“. Podle těchto slov měl tedy Adam Vojtěch setrvat na postu ministra zdravotnictví až do konce funkčního období současné vlády. 

Situace se změnila 18. října, kdy Andrej Babiš nabídl post ministra zdravotnictví Vlastimilu Válkovi, kandidátovi na tuto funkci za TOP 09. Pozval ho také na jednání vládní rady pro zdravotní rizika, kterého se poslanec Válek nezúčastnil. Vlastimil Válek však později obdržel další pozvánku na jednání této rady. Toto pozvání však odmítl a na otázku, zda o přijetí této funkce od 1. listopadu uvažoval, odpověděl: „Ne, já jsem to spíše pochopil jako komplikovaný vtip, kterému jsem neporozuměl.“

Ministr Vojtěch tedy v současné době zůstává na postu ministra zdravotnictví a podle svých slov bude na Ministerstvu zdravotnictví vzhledem k současné situaci, „dokud to bude potřeba. Není možné, aby ministerstvo nyní bylo bez vedení“. Nicméně premiér Babiš skutečně navrhoval nahradit Adama Vojtěcha na ministerstvu Vlastimilem Válkem a Adama Vojtěcha tak „pustit“ od 1. listopadu do Finska. 

Na závěr dodejme, že co se týče „sílící koronasituace“, dle dat Ministerstva zdravotnictví v posledních týdnech opravdu výrazněji přibývá osob nakažených covidem-19.

Vít Rakušan

(...) co jsme si dohodli u pana předsedy Vystrčila – aby tady byla aktualizovaná zpráva o zdravotním stavu pana prezidenta předtím, než by kterákoliv z komor Parlamentu hlasovala (o aktivaci čl. 66, pozn. Demagog.cz).
Pravda
Předsedové sněmovních stran se 19. října na schůzce s vedením Senátu dohodli, že si před hlasováním o aktivaci článku 66 Ústavy od ÚVN vyžádají aktualizovanou zprávu o zdravotním stavu prezidenta Zemana.

Na tiskové konferenci konané 19. října 2021 oznámil předseda koalice SPOLU a ODS Petr Fiala po jednání s předsedou Senátu Vystrčilem, že Sněmovna a Senát si před předpokládaným listopadovým rozhodnutím o převodu pravomocí podle čl. 66 Ústavy vyžádají další zprávu z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Na tomto postupu se podle Fialových slov shodli předsedové sněmovních stran na schůzce s vedením Senátu. Této tiskové konference se účastnili předsedové politických stran seskupených v koalici SPOLU a v koalici Pirátů a Starostů, včetně Víta Rakušana.

„Z hlediska Senátu i některých zástupců sněmovních stran bylo zřejmé, že pokud bychom případně přistoupili k aktivaci článku 66, tak by se tak mělo stát i s tím, že se znovu přesvědčíme, a bude získána aktualizace zdravotního stavu pana prezidenta,“ sdělil ve shodě s Fialovým výrokem po zmíněném jednání zástupců obou komor Parlamentu předseda Senátu Vystrčil.

Na dohodnutém postupu setrvaly strany i po zveřejnění videa z návštěvy předsedy Sněmovny Radka Vondráčka v nemocnici u prezidenta Miloše Zemana. „My nejsme lékaři, a tak nevíme, co se dá z toho zveřejněného videa významného usuzovat, a tudíž si myslím, že ten postup, který jsme připravili, kdy chceme znát aktualizaci zdravotního stavu pana prezidenta, je velmi korektní a seriózní,“ komentoval nově vzniklou situaci 21. října Miloš Vystrčil.

Pro úplnost dodejme, že čl. 66 Ústavy umožňuje přechod práv a povinností prezidenta republiky na jiné ústavní činitele pro případ, že by prezident republiky nemohl ze závažných důvodů svůj úřad vykonávat. K aktivaci tohoto článku je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných poslanců a senátorů, přičemž toto hlasování by mělo na půdě obou komor Parlamentu proběhnout začátkem listopadu.

Vít Rakušan

Sdělení Ústřední vojenské nemocnice (o zdravotním stavu prezidenta, pozn. Demagog.cz), psáno mimochodem v množném čísle.
Pravda
Dle předsedy Senátu Miloše Vystrčila byl dopis Ústřední vojenské nemocnice o zdravotním stavu prezidenta vypracován na základě lékařské zprávy konzilia lékařů, nejedná se tedy jen o názor ošetřujícího lékaře. Text dopisu tak skutečně obsahuje množné číslo.

Na tiskovém briefingu k dopisu Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), adresovaný Senátu Parlamentu České republiky, představil předseda Senátu Miloš Vystrčil jeho hlavní sdělení. Dopis obsahoval informace o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana. Dopis byl pak dle Miloše Vystrčila (video, čas 1:29) za Ústřední vojenskou nemocnici napsán a dále podepsán jejím ředitelem Miroslavem Zavoralem. 

rozhovoru pro DVTV ze dne 20. října 2021 (čas 8:30) pak Miloš Vystrčil uvedl, že dopis je psán v množném čísle a že byl vypracován na základě stanoviska konzilia lékařů. To je prý evidentní i například z toho, že dopis obsahuje jednací číslo lékařské zprávy.

Vít Rakušan výrokem poukazuje na skutečnost, že dopis nebyl vypracován pouze jedním lékařem, což podle něj důležitost dopisu posiluje.

Doplňme, že předseda Vystrčil z dopisu přečetl tři hlavní sdělení týkající se zdravotního stavu prezidenta. Miloš Zeman nebyl podle ÚVN v polovině října schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Vzhledem k charakteru onemocnění je dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta hodnocena jako krajně nejistá a možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech je tedy málo pravděpodobná. Třetím bodem dopisu pak bylo to, že se stanoviskem ÚVN na zdravotní stav prezidenta republiky byl již ve středu 13. října seznámen prezidentův kancléř Mynář.

Vít Rakušan

I na tom setkání u předsedy Vystrčila byl přítomen ústavní právník, lidé z legislativy. My jako Starostové a nezávislí máme jednoho ústavního právníka nyní v poslaneckém klubu jako člena.
Sněmovní volby 2021
Právní stát
Pravda
Jednání předsedů sněmovních stran v Senátu ohledně možnosti zbavení prezidenta výkonu jeho funkcí se účastnil ústavní právník Jan Kysela a ředitel legislativního odboru Milan Eberle. V poslaneckém klubu STANu je skutečně právník, který se mimo jiné věnuje i ústavnímu právu.

Vít Rakušan hovoří o setkání lídrů jednotlivých sněmovních stran s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem, na němž 19. října 2021 řešili aktuální stav prezidenta republiky a případnou aplikaci článku 66 Ústavy. Na základě žádosti předsedy Senátu mu Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) poslala zprávu o zdravotním stavu prezidenta. V ní je uvedeno, že Miloš Zeman není aktuálně schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti a zda bude schopen je vykonávat do budoucna, je krajně nejisté. Podle dosavadních jednání by Miloš Vystrčil měl požádat o aktualizované stanovisko ÚVN krátce před samotným hlasováním o čl. 66 Ústavy.

Jednání s předsedy sněmovních stran v Senátu se účastnil Jan Kysela, ústavní právník z právnické fakulty UK, a Milan Eberle, který je ředitelem legislativního odboru Senátu. Jejich jména nám poskytla tisková tajemnice Senátu na základě našeho dotazu. Kontaktovali jsme zároveň Jana Kyselu i Víta Rakušana s obdobným dotazem, zatím jsme však neobdrželi odpověď.

V poslaneckém klubu Starostů a nezávislých patří mezi nově zvolené docent Vladimír Balaš z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který se zaměřuje na mezinárodní právo veřejné, okrajově se věnuje i právu ústavnímu.

Vzhledem ke skutečnosti, že se nám podařilo potvrdit účast ústavního právníka i člověka „z legislativy“, hodnotíme výrok jako pravdivý.