Demagog.cz

Jan Hrnčíř
Jan Hrnčíř (SPD)
Poslanec
Jsou to volby tajné (volby vedení Sněmovny, pozn. Demagog.cz).
Události, komentáře, 10. listopadu 2021
Sněmovní volby 2021

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Tajným hlasováním se v Poslanecké sněmovně volí předseda Sněmovny, místopředsedové Sněmovny, předsedové výborů a předsedové komisí.

Poslanec Hrnčíř svým výrokem reaguje na dotaz, který se týkal šancí na zvolení kandidáta SPD do vedení Sněmovny. Poukazuje na to, že právě vzhledem k tajné volbě nelze vyloučit, že by i přes odmítavá prohlášení stran koalic SPOLU a PirSTAN byl kandidát SPD zvolen.

Podle § 75 Zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se tajným hlasováním volí předseda Sněmovny, místopředsedové Sněmovny, předsedové výborů a předsedové komisí. Jedná se tedy o vedoucí funkce Sněmovny. Další tajná hlasování může stanovit zvláštní zákon nebo usnesení Sněmovny.

Dodejme, že volba probíhá pomocí hlasovacích lístků, jejichž vydaný počet se považuje za počet přítomných poslanců.