Demagog.cz

Jan Hrnčíř
Jan Hrnčíř (SPD)
Poslanec
V minulém volebním období jsme vedli hospodářský výbor, vedli jsme bezpečnostní výbor.
Události, komentáře, 10. listopadu 2021
Poslanecká sněmovna

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

V rámci ustavení orgánů Sněmovny na začátku minulého volebního období se zástupci SPD dostali do čela dvou výborů. Hospodářský vedl Radim Fiala a výbor pro bezpečnost Radek Koten.

Rozdělení předsednických postů ve výborech Poslanecké sněmovny je obvykle výsledkem politické dohody sněmovních stran a podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny by měly být jednotlivé výbory ustaveny podle zásady poměrného zastoupení. Předsedu daného výboru nejdříve volí členové výboru na jeho první ustavující schůzi a poté zvolení předsedy musí potvrdit ještě Poslanecká sněmovna.

V rámci ustavení orgánů Sněmovny na začátku minulého volebního období se zástupci SPD dostali do čela dvou z 18 výborů. Hospodářský výbor si na své ustavující schůzi 29. listopadu 2017 zvolil (.pdf) za předsedu poslance Radima Fialu (SPD). Do čela bezpečnostního výboru byl ve stejný den zvolen (.pdf) poslanec Radek Koten (SPD). Oba ve funkcích setrvali až do konce volebního období.