Demagog.cz

Andrej Babiš
Andrej Babiš (ANO)
Poslanec, předseda hnutí ANO
Ještě ani neuznali plyn jako tranzici energie (...) a už teď Komise mluví o tom, že nechce ani plyn (pro vytápění domů, pozn. Demagog.cz).
Rádio Z, 16. prosince 2021
Životní prostředí
Evropská unie
Energetika

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Evropská komise zatím nezařadila zemní plyn na seznam udržitelných zdrojů elektrické energie. V prosinci tohoto roku pak Komise navrhla zákaz vytápění budov plynem od roku 2040.

V Evropské unii existuje tzv. taxonomie. Jedná se o seznam, v rámci něhož se má jasně určit, které ekonomické činnosti jsou ekologicky udržitelné a které nikoliv. Rámcově vstoupila taxonomie EU v platnost v červenci 2020 s tím, že Evropská komise ji musí ještě konkretizovat. S prvním konkrétním seznamem přišla v dubnu letošního roku a plyn (stejně jako jádro) mezi udržitelné zdroje energie nezařadila.

Druhá část výroku Andreje Babiše zmiňuje návrh Evropské komise, který má od roku 2040 zakázat vytápění budov plynem a dalšími fosilními palivy. O tomto návrhu budou v příštím roce jednat členské státy EU s Evropským parlamentem.

Uveďme, že všechna tato opatření sledují klimatické cíle, které si Evropská unie předsevzala v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu (tzv. Green Deal), která byla Evropskou radou přijata na konci roku 2019. V jejím rámci byl navýšen klimatický cíl Unie snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 minimálně na 55 % oproti hodnotám z roku 1990. Právě „udržitelné zdroje energie“ pak mají mít pro splnění těchto cílů zásadní roli (bod 2.1.2).

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů