Andrej Babiš
ANO

Andrej Babiš

Navyšovali jsme důchody, navyšovali jsme platy.
Rádio Z, 16. prosince 2021
Sociální politika,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Vláda premiéra Andreje Babiše skutečně zvyšovala po dobu svého působení důchody, a to i nad rámec zákonné valorizace. Dále byly navýšeny například platy zdravotníků, zaměstnanců bezpečnostních sborů či pedagogických pracovníků. Vláda zvyšovala také minimální mzdu.

Plné odůvodnění

Andrej Babiš v rozhovoru pro Rádio Z takto reaguje na otázku, co považuje za největší úspěchy své vlády (2017–2021). Mimo jiné zmiňuje právě navyšování starobního důchodu či mezd. 

Zvyšování důchodů

Co se týče výše důchodů, je nutné upozornit na valorizaci, která je stanovena zákonem. Ke zvyšování důchodů tak zpravidla dochází automaticky. Vláda nicméně do růstu penzí může zasahovat i ze svého uvážení. V letech 2018 i 2019 tak vláda zvýšila důchody nad rámec zákonné valorizace na následující rok, konkrétně o 300 Kč pro rok 2019, respektive o 151 Kč pro rok 2020. 

V roce 2018 došlo vedle rozhodnutí o navýšení důchodů pro rok 2019 také ke schválení novely vytvořené Ministerstvem práce a sociálních věcí, která mění výpočet valorizací starobních důchodů. Podle této novely se stabilní část důchodů zvýšila o jeden procentní bod, tedy na 10 % průměrné mzdy. Pro občany starší 85 let se důchod navíc zvýšil o 1 000 Kč, pro ty starší 100 let dokonce o 2 000 Kč. Pro úplnost dodejme, že na konci roku 2020 byl přijat vládní návrh na jednorázový příspěvek 5 000 Kč pro důchodce, tzv. rouškovné.

V každém zmíněném roce tedy došlo ke zvýšení důchodů, a to nejen v důsledku zákonné valorizace. V roce 2018 vláda schválila změnu výpočtu valorizací, která vedla k navýšení důchodů, a v letech 2019 a 2020 došlo ke zvýšení důchodů nad zákonnou valorizaci. Dodejme také, že mezi lety 2018 a 2020 podle dat Českého statistického úřadu došlo ke zvýšení průměrně vypláceného starobního důchodu o 2 067 Kč.

Zvyšování platů

Růst platů se za vlády Andreje Babiše týkal například zdravotníků, zaměstnanců bezpečnostních sborů či učitelů. Došlo také k zvýšení minimální mzdy.

V prosinci 2020 vláda schválila (.pdf) nařízení (.docx), kterým zvýšila platy a mzdy zdravotníků o 10 %. O rok později z jednání mezi Andrejem Babišem a tehdejším ministrem zdravotnictví Vojtěchem na straně jedné a Českou lékařskou komorou (ČLK) a zdravotnickými odbory na straně druhé, vyplynul růst tarifních platů lékařů, sester a dalších zdravotníků o 6 % pro rok 2022.

Co se týče platů zaměstnanců bezpečnostních sborů, můžeme uvést příklad novely zákona předložené bývalým ministrem vnitra Hamáčkem. Ten navrhl novelu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a k ní i pozměňovací návrh (.pdf), který například zaváděl tzv. stabilizační příplatek. Ten má zvýšit příjem především v regionech s největšími podstavy v policejních řadách. Může dosáhnout maximální hodnoty 5 000 Kč. 

V rámci svého programového prohlášení (.pdf, str. 14) se vláda Andreje Babiše zavázala do roku 2021 navýšit platy učitelů na 150 % hodnoty z roku 2017. Podle dat MŠMT (.xlsx, list A4.1.2) průměrný plat učitelů v regionálním školství v roce 2017 (před nástupem druhé vlády Andreje Babiše) činil 31 578 Kč. V roce 2020 dosáhl průměrný plat 44 224 Kč (.xlsx, list A4.1.2), což odpovídá nárůstu o 40 % platu učitelů v roce 2017. Pro úplnost nicméně musíme také dodat, že na konci roku 2020 vláda rozhodla o dalším navýšení platů učitelů, konkrétně o zvýšení jejich tarifní části o 4 %. Podle tehdejšího ministra školství Roberta Plagy další peníze – zbývajících 5 % – dostanou učitelé v odměnách a příplatcích. Celkový objem prostředků na jejich platy by tak měl v roce 2021 skutečně narůst o 9 %.

MŠMT dosud nezveřejnilo poslední data o přesné výši učitelských platů v roce 2021. Pokud ale budeme vycházet ze srpnové predikce projektu IDEA Cerge-Ei (.pdf, str. 6), jež se týká vývoje poměru učitelských platů a průměrné mzdy, a platy učitelů oproti roku 2020 narostly o 9 %, odpovídal by v roce 2021 průměrný plat učitele 48 204 Kč.

Vláda Andreje Babiše také zvyšovala minimální mzdu. Z 12 200 Kč v roce 2018 ji postupně zvýšila až na 16 200 Kč pro rok 2022. Minimální mzda se tedy z rozhodnutí Babišovy vlády navýšila o 4 tisíce korun.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Ceny energií v Česku

Rádio Z, 16. prosince 2021

Poslední den ve funkci premiéra poskytl Andrej Babiš rozhovor Rádiu Z. Řeč byla o cenách elektřiny, emisních povolenek a zemního plynu. Došlo ale i na příjemnější témata: růst platů, mezd, důchodů a životní úrovně. V naší analý...