Andrej Babiš
ANO

Andrej Babiš

Životní úroveň – v poměru HDP jsme předhonili nejenom Španělsko a Portugalsko, ale už jsme předhonili i Itálii.
Rádio Z, 16. prosince 2021
Zahraniční politika,
Evropská unie,
Ekonomika,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Podle dat Světové banky i OECD byl ukazatel HDP na obyvatele v roce 2020 v Česku vyšší než ve Španělsku, Portugalsku i Itálii.

Plné odůvodnění

K porovnání životní úrovně se obvykle používá hrubý domácí produkt (HDP) v přepočtu na jednoho obyvatele, a to v tzv. paritě kupní síly. Jelikož je v různých zemích HDP počítáno v různých měnách a směnné kurzy věrně neodrážejí rozdíly v kupní síle peněz, používá se právě parita kupní síly, která představuje poměr cen v národních měnách za stejné výrobky a služby v různých zemích.

Podle statistiky Světové banky dosáhla Česká republika v roce 2020 v HDP na obyvatele v paritě kupní síly 42 049 amerických dolarů. Španělsko dosáhlo 38 343 dolarů, Portugalsko 34 090 dolarů a Itálie 41 890 dolarů, a jedná se tedy o hodnoty nižší než v případě České republiky.

Ve statistice zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se poté hodnoty mírně liší, pořadí je však i v tomto případě stejné. HDP na hlavu v paritě kupní síly podle těchto dat odpovídalo v České republice 42 044 amerických dolarů, v Itálii 41 964 dolarů, ve Španělsku 38 341 dolarů a v Portugalsku 34 119 dolarů. 

Pro úplnost však doplňme, že například Eurostat, který udává hodnoty v eurech, uvádí pořadí jiné. Z vyjmenovaných čtyř zemí byla v roce 2020 na první příčce Itálie s hodnotou 28 000 eur, Česká republika se nicméně s 27 800 eury umístila hned za ní. Ve Španělsku dosahovalo HDP v paritě kupní síly 25 200 eur na obyvatele a v Portugalsku 22 800 eur. Rozdíl mezi daty OECD a Eurostatem je pravděpodobně způsoben tím, že OECD při svých výpočtech pracuje i s daty ze zemí mimo EU (.pdf, str. 387).

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Ceny energií v Česku

Rádio Z, 16. prosince 2021

Poslední den ve funkci premiéra poskytl Andrej Babiš rozhovor Rádiu Z. Řeč byla o cenách elektřiny, emisních povolenek a zemního plynu. Došlo ale i na příjemnější témata: růst platů, mezd, důchodů a životní úrovně. V naší analý...