Ivan Bartoš
Piráti

Ivan Bartoš

Z pohledu českého cestovního ruchu je lázeňství jeden z hlavních pilířů.
Právo, 8. ledna 2022
Zdravotnictví,
Regiony,
Ekonomika,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Podle Českého statistického úřadu v roce 2017 tvořilo v Česku lázeňství celou sedminu všech přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních.

Plné odůvodnění

O roli lázeňství v rámci českého cestovního ruchu se naposledy Český statistický úřad (ČSÚ) zmiňoval ve své analýze (.pdf) ekonomického vývoje z roku 2018. Ta se, kromě jiného, zabývá také množstvím hostů v tzv. HUZ (hromadných ubytovacích zařízeních). ČSÚ uvádí (.pdf, str. 73), že v roce 2017 do lázeňských hromadných ubytovacích zařízeních zavítalo 839 tis. hostů.

To představuje 4,2 % z celkových 20 mil. ubytovaných hostů (.pdf str. 71) ve všech hromadných ubytovacích zařízeních v tom roce. Pokud bychom se však podívali na kategorii „přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních“, pak už lázeňství tvoří sedminu (.pdf, str. 73) všech přenocování. Lázeňských hostů je tedy méně, ale mají více přenocování: V průměru zůstávají v HUZ ubytovaní po delší dobu než ostatní turisté. 

Lázeňství je pak zcela klíčové (.pdf, str. 73) pro některé kraje. V Karlovarském kraji představují lázeňští hosté 48 % celkového počtu ubytovaných a dokonce 72 % přenocování. ČSÚ také uvádí, že „lázeňství představuje pro Česko významný segment cestovního ruchu“.

Podobně se o roli lázeňství vyjadřuje také vedoucí Katedry cestovního ruchu Vysoké školy ekonomické Liběna Jarolímková. Ta ve své publikaci z roku 2018 napsala (.pdf, str. 82), že lázeňství má v českém cestovním ruchu tradičně silné místo, podobně jako kongresový cestovní ruch. 

Pro kontext uveďme, že cestovní ruch v roce 2017 tvořil 2,9 % hrubého domácího produktu České republiky a zaměstnával 239,6 tisíce lidí.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Staronový předseda Pirátů

Právo, 8. ledna 2022

Ivan Bartoš poskytl Právu rozhovor těsně před tím, než ho celostátní fórum zvolilo předsedou Pirátů. Řeč tak nebyla o vizi (staro)nového předsedy, ale o obsahu programového prohlášení a klíčových bodech agendy ministra pro míst...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů